28. oktober 2019

Open Call til dansk-tysk udvekslingsprogram

I anledning af fejringen af det kulturelle venskabsår mellem Danmark og Tyskland i 2020 – hundredåret for genforeningen af Sønderjylland med Danmark – bliver der afviklet en lang række arrangementer med udstillinger, musik, teater m.v. for at markere det gode samarbejde mellem de to lande.

Teatercentrum, ASSITEJ Danmark og ASSITEJ Tyskland er i den anledning gået sammen om et projekt i form af et dansk-tysk udvekslingsprogram for børne- og ungdomsteatre: Tre danske og tre tyske teatre inviteres således til at deltage i fire dages kunstnerisk udveksling af ideer omkring det at lave forestillinger for børn og unge – og i samme omgang deltage i Horsens Teaterfestival i september 2020.

Projektet, der er støttet af Statens Kunstfond, Kulturministeriet og det tyske Goethe-Institut, dækker rejseudgifter, hotel og mad for op til fire personer fra hver af de i alt seks teatre.

Der er deadline for ansøgninger 10. december 2019.

Læs mere om projektet og ansøgningsprocedure via dette link

Se mere om det kulturelle venskabsår og dets aktiviteter på: https://ddkultur2020.dk/kulturaktiviteter/

*** 

I forbindelse med fejringen af 100-året for Genforeningen vil Teatret Møllen producere forestillingen 'Romeo + Julie', der skal opføres i både Danmark og Tyskland. Og som er finansieret af en række store donationer, herundre to mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og 500.000 kr. fra Augustinus Fonden, Kulturministeriet m.fl. samt støtte fra hjemkommunen Haderslev, der har udpeget forestillingen som kommunens fyrtårnsprojekt i forbindelse med jubilæet (se note).  

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne