13. september 2021

Odsherred Teaters nye teatersal indvies

Så er det en kendsgerning: Lørdag 15. september er der officiel indvielse af Odsherred Teaters nye teatersal, der for alvor giver det lokale egnsteater gode fysiske rammer for både kunst og publikum.

Teaterhuset har fået en teatersal med plads til 230 publikummer og indeholder desuden værksted, garderober, mødelokale, kontorer og lounge m.v.

Teatersalen er tegnet af Christensen og Co Arkitekter, og byggeriet er er støttet med 35 mio. kr. 
fra Foreningen Realdania, A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Odsherred Kommune. 

Det bliver fejret med en lang række taler, musik og optræden for en særlig indbudt skare, for trods den pænt store nybygning er pladsen begrænset, men der er næppe tvivl om, at lokalbefolkningen vil tage både teatersal og teaterhus til sig, ganske som man har gjort, siden det lokale egnsteater, der blev etableret i 1996, i forsommeren 2016 flyttede fra Annebergparken udenfor Nykøbing Sjælland til Algade midt i byen, hvor man overtog en gammel Irma-butik, som kommunen havde købt til det gode formål. Og indledte en bumlet vej fra ide til færdig teatersal.

Allerede ved flytningen måtte man udskyde den officielle åbning af teatret i gågaden to gange, mens der blev etableret en lille teatersal, cafe og kontor. Med planer om at hurtigst muligt at få bygget en stor teatersal i den gamle lagerhal. Og det gik man så i gang med at skaffe fondsmidler m.v. til.

Det gik faktisk glimrende, og i december 2017 kunne man sætte en arkitektkonkurrence i gang, mens teaterleder Simon Vagn Jensen kom med en positiv forudsigelse til Teateravisen: »Den naive drøm er, at salen er klar til årsskiftet 2019/20, men mere realistisk er nok foråret 2020.«  

Men selvom man i januar 2019 kunne man præsentere vinderen af arkitektkonkurrencen, led realismen et alvorligt knæk, da hovedentreprenøren gik konkurs februar 2020, få dage før selve byggekontrakten skulle underskrives og byggeriet gå i gang.

Det tog så et halvt års tid at udrede de juridiske, økonomiske og praktiske tråde, inden en ny hovedentreprenør var fundet og byggeriet for alvor blev indledt i sensommeren 2020. 

Men nu kan både teatrets leder og teatrets administrator/producent gennem teatrets 25 års eksistens, Simon Vagn Jensen og Flemming Hansen, realisere deres egne planer om at træde tilbage, når teaterhuset stod klart.

Det bliver i øvrigt sceneinstruktør Leiv Arne Kjøllmoen, der afløser Simon Vagn Jensen som chef på Odsherred Teater ved årsskiftet. Han har de sidste fem år boet i Nykøbing S. og er således tæt på sin nye arbejdsplads.

(Billedet: Odsherred Teaters nye teatersalsbygning er klar til den officielle indvielse om et par uger. Foto: Lars Nybjerg/Bygningsfonden Odsherred Teater)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne