25. marts 2014

Ny pulje for internationale scenekunstaktiviteter

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst – det nye navn på det tidligere Scenekunstudvalg efter implementeringen af den nye kunststøttelov fra 1. januar 2014 – har kigget på de mange puljer til støtte til internationale aktiviteter for scenekunst og besluttet at slå dem sammen.

Resultatet er puljen ’Scenekunst – Internationale aktiviteter’ – og den rummer alle de formål, der tidligere har ligget i Statens Kunstråds DIVA-, Recidency- og Researchpuljer samt i Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs ’International teaterudveksling’, ’Festivaler med internationalt indhold’ og ’Director’s Lab’.

Det lyder jo som en rigtig fornuftig ide, der kan smidiggøre sagsbehandlingen og også ansøgninger fra danske aktører med internationale ambitioner og udenlandske aktører med interesse i at engagere sig i det danske scenekunstmiljø.

Og der er også tænkt på nye aktivitetstyper og netværksarbejde, ligesom udvalget fremadrettet vil lægge vægt på at støtte de samlede internationale aktiviteter, som ansøgere har i løbet af en sæson eller et år.

Der er dog også mulighed for 'akutte' ansøgninger, hvor der ansøges om mindre end 30.000 kr., og hvor projektets start-dato ligger indenfor tre måneder på ansøgningstidspunktet.

Puljen ’Scenekunst – Internationale aktiviteter’ vil have to årlige ansøgningsfrister, omkring 1. maj og 1. november. Udvalget har foreløbigt afsat 9,1 mio. kr. til puljen.

Yderligere info om pulje og ansøgningsprocedure: Link

(caj)   

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne