4. februar 2021

Nu lægges der program for Aprilfestival 2021

Det er næsten helt sikkert ikke de endelige tal, men her pr. 4. februar 2021 er der p.t. tilmeldt 196 forestillinger fra 132 teatre til Aprilfestival 2021, der afvikles i Holbæk 18.-25. april. Hvilket i givet fald ville være en konkurrent til den foreløbigt største Aprilfestival, Frederiksberg i 2016, hvor der var 130 teatre og 198 forestillinger.

Men al erfaring viser, at der pga. sygdom, ikke-færdiggjorte forestillinger m.v. vil ske et mindre eller større frafald op til festivalstart.

Sidste hurdle omkring endelig tilmelding af forestillinger var afgørelserne fra Scenekunstudvalget/Slots- og Kulturstyrelsen omkring ustøttede teatre. Her endte det med, at 14 ud af 19 forlods-festival-tilmeldte forestillinger blev refusionsgodkendte og dermed opfylder adgangskravet for deltagelse på Aprilfestivalen.   

Der er i øvrigt hele 29 teatre tilmeldt festivalen for første gang. Flere af disse vil dog ofte have medlemmer, som tidligere har været tilknyttet eller engageret hos festivalerfarne teatre.

Der er også tilmeldt 34 førsteårsstuderende fra Den Danske Scenekunstskole – en fast tradition, der giver de kommende scenekunstfolk en glimrende mulighed for at opleve den store festival og børneteatrets eksistens. Mange ofte for første gang. De vil alle blive tilknyttet værtsteatre, der tager hånd om dem og fortæller om branchen m.v.

Men med teatre og forestillinger på plads er den vigtige del af planlægningen i fuld gang. Således er programmet for de lukkede forestillinger på skoler og institutioner og de offentlige forestillinger på hverdage stort set på plads, mens weekendprogrammet nu dstår for tur.

Det er ikke noget, som computerprogrammer kan ordne – et forsøg fra it-superkyndige for nogle år tilbage måtte opgives – så det er Teatercentrums Katrine Hüttemeier og Dianna Telling, der står for den store manuelle indsats.

Den skulle meget gerne resultere i en velgennemført Aprilfestival i Holbæk 18.-25. april, så teaterproducenter og arrangører endelig kan mødes igen og de lokale børn og deres voksne kan glæde sig over børne- og ungdomsteater overalt i kommunen.

Alle forhåbninger og forventninger går nu på, at covid-19-pandemien ikke endnu engang spænder ben for arrangementet. Selve afviklingen af forestillinger har selvfølgelig den højeste prioritet forud for alle de øvrige og normale aktiviteter på den store festival, hvilket også fremgår af den plan med tre scenarier, som Teatercentrum og værtskommunen Holbæk har lagt (se note).

Beslutningen om, hvilken festivalgennemførelses-model, arrangørerne går efter, vil ifølge Teatercentrums festivalinformationsbrev til teatrene blive truffet i slutningen af februar.

Man kan følge med i Aprilfestival 2021på festivalens hjemmeside, der opdateres løbende frem mod festivalstart: www.aprilfestival.dk

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne