6. december 2016

Nordic Streets

Den dansk-svenske Passage-festival og den svenske Halmstads Internationella Gatuteater Festival afvikles i samme periode omkring starten af august og har en halv snes år samarbejdet omkring gæstende artister, så de deltager på begge festivaler.

Der er selvsagt en både økonomisk og praktisk gevinst i, at artister spiller på Stora Torg i Halmstad og siden tager  turen over Øresund for næste dag at spille på Kongekajen i Helsingør- og omvendt.

Over 100 grupper – de fleste fra det øvrige Europa – har angiveligt pendlet mellem de to festivaler i årenes løb, men nu vil de to gadeteaterfestivaler gerne vende strømmen, så de nordiske gadeteatre får mulighed for at spille nede i Europa.

Derfor vil næste års festivaler have øget fokus på nordiske artister, samtidig med at man med støtte fra Kulturkontakt Nord kan invitere arrangører fra andre lande til festivalerne i nord.

'Målet er at øge synligheden for nordiske artister i forhold til de europæiske festivaler så de i kan få chancen at spille mere og møde et nyt publikum', som det hedder i en pressemeddelelse om det fælles fremstød, der har fået navnet 'Nordic Streets'. Og hvor også norske og finske partnere indgår i projektet – ligesom Island, Grønland og Færøerne har mulighed for at deltage i projektet.

'Vi har besøgt ganske mange europæiske festivaler de seneste år. Vi træffer ganske ofte festivalbookere som efterspørger nordiske kunstnere. De kender til vores fine nycirkus- og commedia-skoler, men kun til et fåtal af de mangfoldige artister vi har som optræder i det offentlige rum. Vi har alle en fornemmeles af, at der findes mange flere muligheder for at også nordiske kunstnere kan optræde i europæiske sammenhænge', lyder det fra Jens Frimann Hansen, leder af Passagef-estivalen i Helsingør om mulighederne for at sende nordiske artister til Sydeuropa.

Hvor en faktor som vejret i øvrigt også betyder, at man her har muligheder for at vise gadeteater så godt som året rundt.

Men derfor vil man til sommer se et større udbud af og øget fokus på nordiske artister ved gadeteaterfestivalerne i Helsingør/Helsingborg og Halmstad – der begge afvikles fra 1.-6. august 2017.

(Billedet: Ludvig Duregård og Ulf Andersson, begge Halmstad Internationella Gatuteaterfestival, og Jens Frimann Hansen fra Helsingør Teater/Passagefestival er initiativtagerne til Nordic Streets. Foto: Carla Rovira Pitarch)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne