11. januar 2020

Når Kunst Gør En Forskel

Under den lokkende titel 'Når Kunst Gør En Forskel' afholdes et symposium 27. februar på Aarhus Teater i et samarbejde mellem OPGANG2 og Aarhus Teater Læring.

Her skal forskere, kulturkonsulenter, eksperter og teaterfolk sammen se nærmere på koblingen mellem læring og fællesskaber i krydsfeltet mellem teater og unge.

Programmet vil bl.a. byde på oplæg ved Anne Mette Nielsen (CEFU) om unges deltagelse i kulturprojekter som alternativ arena for sociale indsatser;  mens skoleleder Martin Appel Loft, Lisbjerg Skole, vil fortælle om effekterne af et intenst samarbejde skole og kulturinstitution imellem. 

OPGANG2 vil også, sammen med Ea Helth Øgendahl fra evalueringsenheden Social Respons, fremlægge resultater og læring fra projektet 'Andre Horisonter', der sætter fællesskab i centrum for unges møde med scenekunst og bl.a. har været på turne i Palæstina et par gange (se note).

Symposiets samarbejdspartner, Aarhus Teater Læring, er kendt for det treårige lokale 'Ej Blot Til Lyst'-dannelsesprojekt fra 2015-18, der inddrog seks skoler, 2.250 elever og 360 dansklærere i en undersøgelse af, hvordan teaterpædagogik kan styrke danskundervisningen og udvikle dansklærernes kompetencer i arbejdet med scenekunst i undervisningen. I øvrigt et læringsprojekt, der videreføres 2018-21 (se artikel).

Symposiet 'Når Kunst Gør En Forskel' finder sted på Aarhus Teater 27. februar fra kl. 11-15 og starter med en visning af Turneteatret Opgang2's Reumert-vindende ungdomsforestilling '4 EVER' på Stiklingen.

Deltagerpris er 250 kr., inkl. forestilling og forplejning. Med et begrænset antal billetter gælder først-til-mølle princippet. Tilmelding på info@opgang2.dk

For yderligere information om symposiet: kKontakt projektudvikler Anna Ankerstjerne påasa@opgang2.dk eller på tlf. 31771124. Facebook-event her: https://www.facebook.com/events/454456425235204/

(Billedet: Chadi Abdul-Karim i Reumert-vinderen '4 EVER', der indleder et symposium om teatret mellem læring og fællesskaber. Foto: Opgang2 Turneteater)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne