18. december 2015

Mette Rosleff skal dele penge ud

Kulturminister Bertel Haarder har udpeget museumsdirektør Gitte Ørskou (KUNSTEN i Aalborg) til at stå i spidsen for Statens Kunstfonds Bestyrelse i de næste to år. Der er tale om en genudnævnelse, idet Gitte Ørskou fik tjansen, da den nye sammenlagt udgave af Statens Kunstfond så dagens lys i 2014.

Samtidig har han beskikket medlemmerne til seks legatudvalg for de næste fire år.

De seks legatudvalg dækker Billedkunst, Film, Kunsthåndværk og Design, Litteratur, Musik og Scenekunst – og ikke mindst i sidstnævnte er det interessant at se, at et børneteatermenneske er blevet udpeget af kulturministeren, idet Mette Rosleff fra Teater My fra 1. januar er udvalgsmedlem sammen med Maj-Britt Mathiesen (formand), kurator og producent, og Sverre Rødahl, sceneinstruktør. Disse to er begge udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab.

Mette Rosleff – hvis seneste forestilling, 'Jeg kan huske alting', er blevet rost til et pænt stykke over skyerne – var i december 2015 med just denne forestilling nomineret til Teaterpokalen af Foreningen af Danske Teaterjournalister (prisen gik dog til musicalstjernen Maria Lucia Heiberg Rosenberg for hendes rolle i 'The Sound of Music')) og hun fik i 2012 Reumertprisen for Årets Børne – forestillingen 'Små skridt'  – og ikke at forglemme Horsens Kommunes Børneteaterpris i 2009 i forbindelse med Horsens Teaterfestival.

Nu skal hun så være med til at påskønne andres kunstneriske virke i legatudvalget.

Læs også portrætartiklen om Mette Rosleff: 'Det startede med en donation fra far'.

Det overordnede formål med Statens Kunstfond er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Fonden består af 12 udvalg, en bestyrelse og et repræsentantskab. Medlemmerne af de 12 udvalg er udpeget af henholdsvis kulturministeren og fondens repræsentantskab.  

(Billedet: Mette Rosleff har nu sæde i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst. Her ses hun dog i 'Jeg kan huske alting'. Foto: André Andersen)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne