12. september 2013

Mere kultur til københavnske børn

Fra september og frem til juni 2014 får københavnske børn i skoler og institutioner mulighed for mere kunst og kultur – herunder teater – via projekt Kulturrygsækken (navnet er i øvrigt snuppet i Norge), der tilbyder over 50 målrettede forestillinger og workshops inden for dans, film, musik og teater til en overkommelig pris (fra 15 kr. pr. deltager til 500 kr. for en workshop), takket være støtte fra Københavns Kommune.

Kulturrygsækken er udviklet af Copenhagen Kids, som er netværket for børne- og ungekultur i København. Det er sket i et tæt samarbejde med netværkets partnere og de landsdækkende formidlingsinstitutioner Dansehallerne, Det Danske Filminstitut, Levende Musik i Skolen, Salaam Film & Dialog, Skoletjenesten og Teatercentrum. Samt naturligvis de kommunale kulturinstitutioner og de lokale kulturudbydere, hvor man har inddraget kontaktpersoner på skoler og i daginstitutioner.

Kulturrygsækken fungerede i 2011-12 som et pilotprojekt i tre lokalområder: Indre Nørrebro, Indre Vesterbro og Amager Nord (se artiklen 'En rygsæk fuld af oplevelser'), men udbredes nu til hele kommunen.

Tovholder omkring teaterdelen er Pernille Welent Sørensen, der er konsulent på kompetencecentret Teatercentrum omkring kulturpakker, netværk og publikumsudvikling, og hun er med til at beslutte, hvordan teaterdelen kan være repræsenteret i den kulturelle rygsæk.

Hun arbejder også på at få de lokale børneteatre mere i spil omkring workshops før og efter forestillingen, ligesom hun gerne ser en større og mere udbredt ambassadørordning med etablering af teaterkontaktpersoner på skoler, institutioner, biblioteker, kulturhuse og pædagogiske centraler.

»Den københavnske kulturrygsæk udspringer af et ønske om, at københavnske børn får adgang til alle de kulturtilbud, der er rundt omkring dem. Erfaringen er at mange skoler ikke benytter sig af alle de tilbud, der er – pga manglende overblik, økonomi, tid mv.,« siger Pernille Welent Sørensen.

»For at hjælpe med at skabe overblik, en struktur og sikre, at flere børn og unge møder kunsten og til billigere priser, gik vi sammen i en arbejdsgruppe under Copenhagen Kids og lavede kulturrygsækordningen, der i øvrigt også findes i andre kommuner. På baggrund af evalueringsrapporten om ordningens første forsøgsår er der i denne udgave af Kulturrygsækken tænkt mere i forløb, der også involverer børn og unge aktivt. Det har været et stort ønske fra brugerne,« siger hun.

Læs mere om program og information på: www.copenhagenkids.dk/kulturrygsaekken

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne