2. september 2009

Mentorordning for scenekunstnere

Mens Statens Kunstråds Scenekunstudvalg (SKU) formodes at være i fuld gang med at kigge ansøgninger igennem for at fordele støttekronerne til næste sæsons teaterliv, er der nu åbnet mulighed for, at erfarne teaterfolk, der mestrer den svære kunst at producere kvalificerede støtte-ansøgninger, kan få en ekstra tjans med at hjælpe mindre erfarne kolleger med at skrue ord og tal ordentligt sammen.
Det er SKU selv, der ganske prisværdigt har oprettet en ‘særlig støtteordning til udvikling og kvalificering af ansøgninger fra personer og grupper, der endnu ikke har fuldt kendskab til procedurer for ansøgning og praksis for, hvordan man bedst udarbejder en projektbeskrivelse’, som det hedder.
Fremover kan scenekunstnere og teatre således få op til ti timers rådgivning til ansøgninger fra en mentor, der kan hjælpe med de rette procedurer.
Man kan selv foreslå en mentor, som SKU betaler, men der vil også være et mindre korps af mentorer at vælge fra.
SKU pointerer dog klogeligt, at ‘brug af mentorordningen er ikke i sig selv et forhåndstilsagn om støtte’ – men udvalget ser formentlig frem til at modtage mange velkomponerede ansøgninger.
Arbejdet som mentor honoreres på konsulentbasis for max. 10 timer pr. forløb inkl. forberedelse og – et forløb vil typisk udløse et honorar på ca. 3.000 kr., oplyser SKU.

Læs mere om ordningen og om muligheden for at blive mentor her

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne