23. november 2022

Massiv modstand mod Aarhus Kommunes spareplan for scenekunstområdet

Kommunale besparelser bliver sjældent godt modtaget, og det gælder følgelig også Aarhus Kommunes sparekatalog på 200 mio. kr., der går hårdt ud over bl.a. sundhedsområdet, børn-og unge-området og kulturområdet, og ikke mindst de konkrete planer for de sidstnævnte har affødt massive protester både lokalt og på de sociale medier.

I morgen, torsdag 24. november, slutter høringsperioden, og så bliver det spændende at se, om der er politisk lydhørhed.

Ifølge Stiften.dk var der pr. 20. november indkommet over 2500 høringssvar, og langt de fleste er sendt til Kulturområdet (1.529) og Børn og Unge-området (692), og de er fulgt på vej af harmdirrende og bekymrende udmeldinger fra ikke mindst Teater Katapult, der står til at miste det kommunale driftstilskud på 1,5 mio. kr. årligt, selvom teatret faktisk via aktiviteter og tilskud fra andre er en rigtig god forretning for Aarhus Kommune. Og fra Dansescenen Bora Bora, der skal flyttes til mindre lokaler, der ifølge teatret selv er uegnede til at producere og præsentere dans.

Dertil kommer Teaterhuset Filuren, der står til at miste et tilskud på 200.000 kr. årligt til det teaterpædagogiske projekt ’Filuren i Skolen’. Og stop for tilskud til Aarhus Teaters læringsafdeling, hvis årelange projekt ’Ej blot til lyst’ risikere at lukke ned eller reducere aktiviteterne så betragteligt, at det mister sin kraft.

I et åbent brev til Aarhus Kommune fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst, beskriver og imødegår udvalget grundigt og kritisk de spareplaner, der er lagt frem på scenekunstområdet. Læs hele det åbne brev, der nu også står på portalens debatspalte.

Det er uhyre sjældent, at udvalg under Statens Kunstfond går så direkte ud og kritiserer kommunale tiltag overfor scenekunstområdet, men det har været vigtigt at komme til orde, fortæller udvalgsleder Gitta Malling, der også er forperson for Statens Kunstfond, til Teateravisen.

»For os er det et opråb til både Aarhus og andre kommuner der nok står i samme situation med at skulle spare. Lukning af en god kulturinstitution, fyring af gode medarbejdere og et netværk til skoler og andre nationale og internationale samarbejdspartnere tager mange år at bygge op, men kun en blyantstreg at ”rive ned” eller lukke!«

»Så vi håber, at man i besparelserne er visionære på børnenes, de unges og alle borgeres vegne, så man sikrer, at kunsten overlever i en krisetid – en tid hvor vi måske har allermest brug for kunst til at skabe fællesskaber, fortælle historier og reflektere over den situation, vi står i. Kunsten skaber forbundethed, hvilket er særligt vigtigt i en tid med store – og måske endda personlige – kriser.«

(Billedet: Snapshot frai ’Filuren i Skolen’- hvor børn selv kan stifte bekendtskab med scenekunsten. Det er et af de vigtige projekter, der står til at miste sit årlige tilskud fra Aarhus Kommune. Foto: Teaterhuset Filuren)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne