5. marts 2013

Lockout kan give problemer for Festival 2013

Mens Festival 2013, der afvikles i Morsø, Thisted og Skive kommuner fra 14.-21. april 2013, nærmer sig med rivende hast og alle sejl sat til, kan den aktuelle konflikt omkring landets skolelærere spænde ben for en del af festivalen.

Hvis den lockout, som Kommunernes Landsforening har varslet over for lærere i landets folkeskoler og friskoler, træder i kraft 1. april, vil de cirka 300 lukkede forestillinger på kommunernes skoler og institutioner i ugens løb være i fare, fordi der ikke vil være lærere tilstede, som skal se efter børnene og sikre forestillingernes praktiske gennemførelse.

Den lokale festivalkoordinator i Morsø Kommune, Niels Otto Degn, siger således til Morsø Folkeblad, at worst case-scenario er, hvis også pedeller og andre skoleansatte etablerer sympatikonflikter og dermed lammer festivalen.

Hvor mange forestillinger, der helt konkret vil blive berørt, har man p.t. ikke tal på. Men ifølge Niels Otto Degn har i alt har 49 skoler (13 på Mors, 18 i Skive og 18 i Thisted) og 43 daginstitutioner (15 på Mors, 19 i Skive og 9 i Thisted) meldt sig som spillesteder i de tre kommuner i løbet af festivalugen.

Ifølge Morsø Folkeblad garanterer formanden for skole-og kulturudvalget, Walther Mikkelsen (ML), at folkeskolerne vil stå åbne for teaterfolk og elever.

»Normalt har vi et godt samarbejde med lærerne i Morsø Kommune, men som medlem af KL vil vi være nødt til at deltage i lockouten. 
Vi afventer, hvad der sker og tager spørgsmålet op, hvis der ikke er fundet en løsning på konflikten midt i marts,« siger Walther Mikkelsen til avisen.

Men der er altså skabt ekstra spændingsmomenter forud for invasionen af de p.t. over 110 teatre og deres omkring 180 forskellige forestillinger.

Følg Festival 2013 på www.aprilfestival.dk

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne