18. december 2022

Limfjordsteatret tovholder for toårigt kunstprojekt

Med 720.000 kr. til både Thisted Kommune og til Morsø Kommune fra Huskunstnerordningen under Statens Kunstfond skal der skabes kunstaktiviteter og nye fællesskaber for og med børn i udvalgte årgange. Limfjordsteatret bliver tovholder på begge projekter, som i Thy kommer til at hedde ”Forbundet” og på Mors ”Sammen er vi bedst”.

’Vi er superglade og stolte over, at de to kommuner er gået ind i det her samarbejde, og vi glæder os til at være med til at løfte projektet og se, hvor mange spændende nye samarbejder med kunstnere og kulturinstitutioner i området, vi kan få etableret’, siger Steen Nedergaard Haugesen, der er kunstnerisk ansvarlig på Limfjordsteatret i Thy.

I begge kommuner går pengene til et toårigt projekt, som løber fra juli 2023 og 24 måneder frem. Med Limfjordsteatret som samlende organisation skal projekterne styres og afvikles af lokale kunstnere. Aktiviteterne for det første år er allerede under planlægning, mens der først sættes et retning for det andet projekt-år undervejs, så der bliver plads til nye aktiviteter og nye aktører.

’ Vi planlægger at lave en slags ”open call” for kunstnere i området, så de kan søge om at komme med’, siger Charlotte Olling Rebsdorf, der er projektansvarlig på Limfjordsteatret på Mors.

I det første projektår kommer børnene til at samarbejde med bl.a. billedkunstnere, scenografer, forfattere, dansere, performere og forskellige institutioner som billedkunstskoler, museer, højskole, kirker, Nationalpark Thy m.fl.

Både i Thy og på Mors skal Limfjordsteatret stå for at trække forbindelser mellem kommunerne, kunsten og borgerne. Målet er at skabe et netværk af interessenter, som i fællesskab opstiller alternative rammer for børn og unges møde med en bred vifte af kunstarter.

(Billedet: To nye projekter under Huskunstnerordningen skal skabe kunstaktiviteter og nye fællesskaber for og med børn i Thisted og til Morsø kommuner. Her illustration fra et tidligere projekt. Foto: Limfjordsteatret)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne