20. december 2010

Kunstråd giver tre millioner til danseprojekt

Statens Kunstråd har bevilget tre mio. kr. til en to-årig fortsættelse af projekt ’Dans for Børn’, de er udviklet af Dansens Hus.

Dermed fortsætter projektet for de små danseglade fødder – i øvrigt under navnet ’Danseindsats 2011-13’ – der allerede har løbet siden 2007 og i den fire-årige periode frem til 2011 har fået årlige bevillinger på en mio. kr. fra Kunstrådet (dog kun 845.000 kr. det første år).

Til grund for Kunstrådets økonomiske velvillighed ligger bl.a. en evaluering fra Pluss Leadership af projekt ’Dans for Børn’ 2007-10, hvori man anbefaler den videreførelse af projektet, som nu er en realitet.

Frem til oktober 2010 er der i øvrigt gennemført projekter med samarbejde med 38 af landets 98 kommuner, og når den nuværende fire-års periode er tilendebragt, forventes omkring 53.000 børn at have deltaget i et eller flere af de i alt 1.360 forløb, der bl.a. består af et besøg af professionelle dansere, som introducerer dans for børnene i form af en kort forestilling og derefter laver en workshop, hvor børnene selv prøver at skabe dans. Det langsigtede formål er selvfølgelig at få flere børn og unge – og voksne – til at interessere sig for moderne dans.

Dansens Hus søger i øvrigt nye dansekompagnier til ’Dans for børn’ i skoleåret 2011-12. Mere specifikt allerede eksisterende produktioner for få dansere, der passer ind i ordningen og selvfølgelig henvender sig til målgrupperne, der er børnehavebørn, 0-3. klassetrin el. 7.-10. klassetrin.

Der er ansøgningsfrist 14. januar 2011.

Læs mere om ’Dans for børn’ og Dansens Hus på www.dansenshus.dk

Evalueringsrapporten kan findes og downloades på www.kunst.dk

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne