11. februar 2016

Kunst og kultur i dagtilbud

Kulturministeriet inviterer mandag den 29. februar 2016 kl. 14.15-17.15 til lancering og seminar om en landsdækkende kortlægning om brug af kunst og kultur i dagtilbud.

Det finder sted på Statens Museum for Kunst i Sølvgade i København.

Indbydelsen lyder som følger:

Der er i dag meget lidt viden om, hvordan og i hvilket omfang kunst- og kulturaktiviteter indgår i landets dagtilbud. Derfor har Kulturministeriet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling tilrettelagt en kortlægning af brug af kunst og kultur i 648 dagtilbud i landets 98 kommuner.

På seminaret vil kortlægningen blive præsenteret og debatteret. Sammen med kortlægningen lanceres desuden et inspirationsmateriale med projekter fra hele landet, som kan inspirere til flere kunst- og kulturprojekter i dagtilbuddene.

Kortlægningen og inspirationsmaterialet er udarbejdet for Kulturministeriet af Rambøll Management Consulting i et samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og professor Beth Juncker. Tiltaget er en del af Kulturministeriets strategier for børn og unge.

Deltagerne i seminaret vil få udleveret et trykt eksemplar af henholdsvis kortlægning og inspirationsmateriale. Efter seminaret vil kortlægning og inspirationsmateriale være tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Deltagelse i seminaret er gratis. Pga. et begrænset antal pladser gælder først til mølle-princippet. Sidste frist for tilmelding er mandag den 22. februar kl. 12.00.

Program og tilmeldingsblanket kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside eller via dette link.

(Billedet: Børn i dagtilbud er også forbrugere af kunst og kultur. Foto fra Slots- og Kulturstyrelsens indbydelse på hjemmesiden)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne