5. november 2008

Kulturministeren har nedsat teaterudvalg

Kulturminister Carina Christensen (K) har nu udpeget den’teaterlovskommission’, der blev udsat som følge af ministerskiftet i Kulturministeriet. Hvad der så ud til at skulle være et egentligt ‘lovforberedende’ udvalg, har nu skiftet karakter til et udvalg, som ‘får til opgave at udpege de største udfordringer, som scenekunsten i Danmark står over for i de kommende år. Udvalget skal på den baggrund formulere en vision for scenekunstområdet som helhed, se nærmere på en række konkrete spørgsmål angående scenekunstområdet og give et bud på, hvordan nuværende og fremtidige udfordringer skal tackles. Udvalget skal desuden bidrage med forslag til en eller flere modeller for scenekunstområdet, som kan sætte en bedre og enklere ramme for området end den eksisterende’.
Formand for udvalget bliver Lars Seeberg, kunstnerisk konsulent og tidligere formand for Teaterrådet, der nåede at blive udpeget af Brian Mikkelsen før ministerskiftet. De to øvrige bliver afgående teaterchef ved Dramaten i Stockholm, Staffan Valdemar Holm, og teaterredaktør på Politiken, Monna Dithmer..
Set fra børneteaterhøjde er udvalget ikke overfyldt med entusiasme for netop scenekunst for børn og unge, der bestemt også har brug for nye visioner omkring offentlig støtte. Seeberg har dog sine fire år i Teaterrådet at trække på, mens Monna Dithmer senest gjorde sig bemærket ved i en anmeldelse i Politiken af Bamse-balletten på Det Kgl. Teater at udtrykke medlidenhed med de ‘rigtige’ børneteatre, fordi de skulle konkurrerere mod så storslået en forestilling med så mange medvirkende. De fleste altså ulønnede børn fra Den Kgl. Ballets balletskole…

Udvalgets afleverer sine forslag inden udgangen af 2009. Kommissoriet for udvalgets arbejde kan downloades på: www.kum.dk
.

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne