11. januar 2016

KulturCrew goes to Sweden

De såkaldte KulturCrews er inspireret af en norsk ordning, hvor man 'uddanner' skoleelever til at være arrangører, når der afvikles kulturelle arrangementer på deres skole.

I Danmark har kompetencecentret Teatercentrum i samarbejde med LMS (Levende Musik i Skolen) og Dansehallerne – der også er gået sammen om de såkaldte Kulturpakker – udarbejdet konceptet, hvis første udgave startede i 2010 i Kalundborg. P.t. findes der KulturCrews på over 100 skoler, fordelt på 20 kommuner over hele landet, og udlandet har for længst fået øjnene op for den gode ide med at lade en gruppe elever varetage en række opgaver, når der er besøg af professionelle aktører udi teater, musik eller dans.

De enkelte KulturCrews består som regel af 8-12 elever, som tager sig af pr og markedsføring, modtager og hjælper teatrene m.v. – og samtidig ligger der også i konceptet, at lærerne kan få værktøjer til brug for forberedelse og bearbejdning af oplevelsen. 

Og måske er det svenskernes tur til at starte KulturCrews op – i første omgang i Skåne. I hvert fald var Teatercentrums konsulent udi Kulturpakker, netværk og publikumsudvikling, Pernille Welent Sørensen, sammen med souschef fra LMS, Gitte Abildtrup Møller, til møde i Malmø 15. december, hvor man snakkede med repræsentanter for Riksteatern Skåne og andre svenske kulturaktører om mulighederne for at starte KulturCrew op.

Pernille W. Sørensen fortæller, at det var Karin Holmström, producent i UNGA Musik i Syd, der længe havde haft et godt øje til konceptet og derfor havde taget initiativet til et møde om KulturCrew.

I Sverige har man lanceret 'Skapande  Skola', hvor ønsket netop er at inddrage børn og unge aktivt, hvad KulturCrew jo netop er et redskab til. Og planen er if. Pernille W. Sørensen nu at man laver et pilotprojekt i Skåne Kommune, som så kan munde ud i en større KulturCrew-satsning.

Man kan læse mere om KulturCrew på projektets egen hjemmeside, www.kulturcrew.dk

(Billedet: Fra KulturCrew-møde med teaterfolk og kulturaktører i Malmø. Souschef fra LMS, Gitte Abildtrup Møller stikker hovedet frem helt til venstre, mens konsulent på Teatercentrum Pernille Welent Sørensen lige får det øverste af hovedet med på sit selfie-foto…)    

(caj) 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne