18. april 2013

Klar til Dramatikervæksthus 2013-14

Selvom seneste udgave af Dramatikervæksthus – det ottende i en lang række (se noten om deltagerne) – stadig er i fuld gang med arbejdet, og de seks spirer p.t. er på Festival 2013 på Mors, er forberedelserne til næste udgave af Dramatikervæksthus, 2013-14 kaldet, allerede i fuld gang.

Således har projektleder Jane Rasch gjort klar til de opgaver, som de håbefulde ansøgere til dv-hus 13-14 skal give sig i kast med som en del af optagelsesproceduren.

Ansøgningsfristen for første runde er lørdag 15. juni 2013, og derpå følger en optagelsesweekend for udvalgte ansøgere 31. august på Teatret Fair Play i Holbæk, inden de endeligt udvalgte deltagere får besked 5. september 2013.

Man skal som ansøger være fyldt 20 år senest 31. august 2013 og kunne skrive på dansk. Kurser, workshops, vejledning og  internatophold er gratis, mens deltagerne selv betaler div. transportudgifter.  

DramatikerVæksthuset, der blev startet af BTS (BørneTeaterSammenslutningen) tilbage i 1997 og nu videreføres af TIO (Teatrenes InteresseOrganisation) efter fusionen mellem BTS og FAST, er gennem alle årene blevet støttet af skiftende Teateråd – der nu i tidens sprog hedder Scenekunstudvalg – og sidste efterår blev det til en bevilling på 4 x 400.000 kr. til brug for dv-huse i 2013-14, 14-15, 15-16 & 16-17…

Og så lige tilbage til væksthus 12-13: Når de seks dramatikerspirer har været til deres 7. samling, der altså finder sted på den store aprilfestival fra 18.-21. april, følger den 8. og sidste samling, der er en workshop med skuespillere og instruktør 10.-12. juni på ZeBU, inden der sluttes af med en åben cafeaften 12. juni kl. 19, hvor interesserede kan overvære smagsprøver fra deltagernes arbejde og måske/forhåbentlig lade sig inspirere til at lade det komme an på et samarbejde om en ny forestilling.

Læs mere om projekterne og optagelsesbetingelser/deadlines m.v. for Dramatikervæksthus 2013-14 på www.dvhus.dk

(foto: deltagerne i dv-hus 12-13)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne