10. januar 2011

Hver tredje teatergænger er et barn

Det har i mange år været et problem at opgøre det samlede tilskuertal for de danske teatre og ikke mindst de danske børneteatre, idet Danmarks Statistik hidtil alene har opereret med tal fra de støttede teatre.

Der er som bekendt ganske mange ustøttede børneteatre, der turnerer land og rige rundt og spiller på skoler og institutioner, og nu er disse teatres publikum med i beregningerne fra Danmarks Statistik.

Det betyder, at tallet er steget fra 429.000 børn i sæson 2008-09 til 887.000 børn i sæson 2009-10. Altså mere end en fordobling. Og de udgør så imponerende 31,5 pct. af det samlede tal på 2,8 mio. teatergængere i sæson 2009-10.

Det kan man læse om i nyhedsportalen Søndag Aften, der også har spurgt Danmarks Statistik om uforklarligheder omkring de nye opgørelsesmetoder, men udover et svar om at tallene fra de to ovennævnte sæsoner ikke kan sammenlignes, er der ikke mere at hente.

Det skal dog ikke give skår i glæden over, at de nye tal giver ny næring til klagen over, at så forholdsvis en lille del af den offentlige teaterstøtte går til børneteatret.Som Søndag Aften skriver:

’Børneteatrenes organisationer har i mange år hævdet, at det reelle antal børn i teatre var flere end det, der fremgik af Danmarks Statistik, og man har ment, at 20% af den offentlige teaterstøtte burde gå til børneteatret. Dette kunne synes noget overdrevent, når den officielle statistik viste en andel, der var under 20%. Pludseligt, bare fordi den statistiske metode er ændret, fremstår ønsket fra børneteatrene nærmest underdrevent’.

Læs hele artiklen i Søndag Aften: https://www.cultur.com/2011/0106.html

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne