14. september 2023

Hvem skal være lille storbyteater i København 2025-28?

Nu er der igen mulighed for at søge eller genansøge om at blive et af Københavns Kommunes små storbyteatre for perioden 2025–2028 

Som lille storbyteater modtager teatret et fast tilskud til teaterdrift i en fireårig periode. De nuværende 14 små storbyteatre modtager hver et tilskud på mellem 0,9 og 5 mio. kr. årligt. Ordningen finansieres af Københavns Kommune og staten.

Forudsætningen for at blive et lille storbyteater er, at teatret udøver professionel teatervirksomhed med hjemsted i Københavns Kommune.

I forbindelse med valg af nye små storbyteatre for perioden 2025-2028 afholder Kultur- og Fritidsforvaltningen et informationsmøde tirsdag 19. september 2023 kl. 16-18. Mødet foregår i Hans Nansens Gård, Gyldenløvesgade 15, stueetagen.

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget 10 principper, der ligger til grund for udvælgelsen af teatrene. Se mere om principperne og tidsplanen og ansøgningsvejledning m.v. på 

https://www.kk.dk/sites/default/files/2023-08/Vejledning%20til%20ansøgning%20om%20at%20blive%20et%20lille%20storbyteater%202025-2028%20.pdf

og 

https://www.kk.dk/sites/default/files/2023-08/Principper%20for%20valg%20af%20små%20storbyteatre%202025-2028.pdf

De små storbyteatre er en ordning, hvor staten og kommunen tilsammen yder en samlet støtte til en række teatre. Oprindeligt var fordelingen ca. 50/50 mellem kommunerne og staten, for København er fordelingen i dag, at staten giver 35 pct. af tilskuddet, mens kommunen giver 65 pct.. 

Nuværende teatre i ordningen er Anemonen, Sort/Hvid, Glimt, Teatergrad, Det Lille Teater & Marionetteatret; Grønnegårds Teatret, Husets Teater, Teatret ZeBU, Teater Grob, Teater V, Teater Zeppelin, Teatret ved Sorte Hest, Teater Hund og Sydhavn Teater.   

(Billedet: Illustration bragt i forbindelse med udvælgelsen af de 14 storbyteatre til perioden 2021-24. Tegning: Bob Katzenelson)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne