19. juni 2015

Hvem bliver ny kulturminister?

Så er kandestøberierne i fuld gang efter et folketingsvalg, der næsten delte vandene i en grad, så man skal helt tilbage til det såkaldte jordskredsvalg i december 1973 for at se noget tilsvarende.

Dengang tordnede Fremskridtspartiet og Centrum-Demokraterne ind og gjorde indhug i de gamle partiers folketingsgrupper, mens også Kristeligt Folkeparti og genkomsten af Retsforbundet og DKP meldte deres ankomst.

I år 2015 blev det så Alternativet, der meldte sig ind i partirækken med et kanonvalg og ni mandater, mens store udsving ramte flere af de andre partier.

Dengang i 1973 blev Fremskridtspartiet næststørste parti med 15,9 pct. af stemmerne – og det er partiets de facto efterfølger, Dansk Folkeparti, nu også efter valget, hvor man overtrumfede forgængeren ved at få over 21 pct. af stemmerne, men jo altså ikke fra et absolut nulpunkt.

Det er et forunderligt politisk billede, der nu tegner sig, og ikke specielt opløftende for den overvældende del af dansk kulturliv, der hælder til venstresiden i dansk politik.

Sikkert er det, at kulturministerposten ikke ret længe endnu tilhører Marianne Jelved (R), der på mange måder og fronter har vist stor gennemslagskraft og udvist ditto interesse for sit ressortområde – hvilket ikke altid har været en indlysende faktor hos flere af forgængerne.

Hvem der bliver ny kulturminister, er i skrivende stund ikke afgjort, men hidtil har især to navne været nævnt: Venstres Michael Astrup Jensen (f. 1976), der p.t. er it- og kulturordfører, og – hvis Dansk Folkeparti går med i regeringen – Pia Kjærsgaard (f. 1947), der p.t. er partiets værdiordfører.

Andre har peget på Bertel Haarder (f. 1944), der har Folketingets næstlængste ministerkarriere bag sig, men han vil vist helst være ny formand for Folketinget – hvor Pia Kjærsgaard dog også forventes at være kandidat.

Så med mindre Det Konservative Folkeparti får lov at sidde med i regeringen, vil der enten komme en kulturminister fra et parti uden ministererfaring overhovedet eller fra et uden større hang til posten, for godt nok har Venstre én eneste gang i historien siddet på posten, nemlig da Nathalie Lind var kulturminister i lidt over et år i den smalle Hartling-regering efter ovennævnte jordskredsvalg i starten af 1970'erne, men blot som en lille nebengesjæft sammen med posten som justitsminister.

Og mens vi venter på navnet på den nye kulturminister i Regeringen Lars Løkke Rasmussen II, kan man jo fornøje sig med listen over de foregående på posten: https://kum.dk/om-ministeriet/oprettelse-og-ressort/ministre/

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne