24. januar 2013

Hvad er publikums rolle i teatret?

Begreber som publikumsinddragelse og interaktivt teater vinder stadig større indpas i teaterlivet, i teatrenes støtteansøgninger til projekter og forestillinger  – og det gælder ikke mindst børne- og ungdomsteatret.

Nu afholder Forsøgsstationen så et seminar om 'publikumsrelationen i teatret'  lørdag   16. februar 2013 kl. 9.45-17 – henvendt til teaterfolk, akademikere og 'andre, som har mod på at undres og lyst til fordybelse på en dag tilegnet mødet med publikum i teatret', som det hedder i en pressemeddelelse.

Seminaret vil bl.a. tage udgangspunkt i tre nylige forsøg omkring interaktivitet og de rumlige relationer mellem publikum, spillere og fortælling. Overskrifterne er:

– Hvordan kan publikum indgå som en del af værket / medvirke til at gestalte fortællingen? (Nils P. Munk og Peter Kunz) – nogle resultater heraf er formentlig omplantet til den aktuelle forestilling med Det Menneskelige Teater på Teater V: 'Findes der gribbe i Grønland?'.

– Hvad sker der, når publikum udgør selve teateroplevelsen og historien skabes undervejs ved hjælp af interaktivitet? (Sara Topsøe-Jensen)  – her ligger formodentlig bl.a. erfaringer fra den nylige succesforestilling 'Life Live' med Carte Blanche og Cantabile 2.

– Hvordan påvirker det børns oplevelse, når de tillades fri bevægelighed i teaterrummet? (Lotte Faarup).

Pris for deltagelse er 150 kr. (studerende 100 kr.) – heri er inkluderet frokost og kaffe m.v) og der lægges vægt på deltagernes aktive og kreative medvirken.

Tilmelding: Snarest muligt og senest 9. februar 2013 til Forsøgsstationen mail@forsoegsstationen.dk.  

Se mere på www.forsoegsstationen.dk

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne