24. marts 2011

Holbergteatret til angreb på Refusionsudvalget

Efter at Refusionsudvalget i to på hinanden følgende showcases har givet afslag på refusionsgodkendelse til Holbergteatrets forestilling: ’Far, mor får børn’- en forestilling om menneskets forplantning for de 6-10-årige, går teatrets leder, Niels Vandrefalk, nu til modangreb på udvalget og dets beslutningsgrundlag.

Det sker bl.a. med en henvendelse til Foreningen Af Små Teatre (FAST) – og med et større debatindlæg, som nu kan læses her på portalen.

Baggrunden er naturligvis utilfredshed med både de to afslag og med hele sagsforløbet, selvom Niels Vandrefalk erkender, at Refusionsudvalgets afgørelse ikke kan appelleres til højere instanser.

Holbergteatrets bestyrelse har derfor på et møde 17. marts 2011 besluttet dels at ’orientere offentligheden’ – i første omgang altså via børneteateravisen.dk og dels at ’afvente videre refusionsansøgning til efter 31. maj 2013, hvor det nuværende udvalg fratræder og et nyt tiltræder’.

I mellemtiden udbyder Holbergteatret ’Far, mor får børn’ til halv pris – der således modsvarer den manglende refusion.

Mere om Holbergteatret på www.holbergteatret.dk

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne