25. oktober 2021

Holbæk lancerer pulje til unges egne scenekunstdrømme

Holbæk Kommune har som et af sporene efter årets Aprilfestival i juni etableret en midlertidig pulje, der skal støtte kreative og kunstneriske unge, så de kan realisere egne drømme, projekter og ideer indenfor det scenekunstneriske felt. 

Hvis man er ml. 15-25 år og har tilknytning til Holbæk Kommune enten som bopæl, arbejdsplads, forening, uddannelse eller et andet relevant fagligt kulturfællesskab med lokal forankring, kan man søge om støtte.

Der kan søges til:

– Ideer og projekter der udvikler og professionaliserer unges egne talenter og færdigheder 

– Mentorforløb, coach, undervisere eller særlige kurser inden for scenekunst

– Sceneteknisk eller andet specifikt udstyr til gennemførsel af forestillinger

– Specifik research eller fx et kursus, som fremmer den/de unges talenter og færdigheder

– Samarbejde med professionelle om videreudvikling af scenekunstneriske ideer og projekter

Der ansøges således:

Senest den 20. november 2021 skal der indsendes en beskrivelse af projekt/idé, indhold og formål. Der skal indgå en beskrivelse forventet udbytte samt forslag til, hvordan det præsenteres, formidles eller på anden vis deles i Holbæk Kommune. Derudover skal angives budget til udgifter samt en overordnet tidsplan. 

Beskrivelsen og de enkelte dele behøver ikke være færdigudviklede, da der i denne pulje også kan ansøges om hjælp til en videre professionel kvalificering af et projekt eller en ide. 

Ansøgning og spørgsmål relateret hertil skal sendes til Kulturkonsulent Sisse Østergaard, sispe@holb.dk, 72363328. 

Sisse Østergaard har selvfølgelig også sæde i det pulje-udvalg, der skal tage stilling til ansøgningerne, og som derudover består af: Kulturchef Brian Ahlquist; direktør for Teatercentrum, Henrik Køhler; kulturkoordinator Katrine Ibsen samt teaterdirektør Kristoffer Møller Hansen og teaterleder Rob Parr .

(Billedet: De unge var i aktion mange steder på Aprilfestival som frivillige m.v. – og nu får nogle af dem mulighed for at realisere egne projekter. Foto: Søren K. Kløft)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne