10. august 2015

Gratis lærerkursus om Scenekunst i undervisningen

Bevægelse i undervisningen? Samarbejde med den lokale kulturinstitution? Æstetiske læreprocesser? HVORDAN?

Med udgangspunkt i håndbogen 'Scenekunst i undervisningen' og teater ZeBU's sæsonprogram 15/16 demonstreres konkrete øvelser som har til formål at gøre undervisningen i skolens almindelige fag mere sanselig og social. Der sættes fokus på, hvordan scenekunstens metoder er relevante i den almindelige undervisning.

Alle øvelser er afprøvet med elever fra indskoling og udskoling. Der vil være fokus på faglige og sociale differentieringsmuligheder i den enkelte øvelse, som også suppleres af fortællinger om øvelsen fra lærere og elever, som har prøvet den.

Lærerkurset er udarbejdet i et samarbejde mellem ZeBU og Skoletjenesten.

Målgruppe: Alle undervisere med interesse for æstetiske læreprocesser


Dato: 1. september 2015 kl. 15.00 – 17.00


Sted: ZeBU, Øresundsvej 4, 2300 København S


Pris: Gratis


Tilmeldingsfrist: 25. august 2015

Tilmelding: claus@zebu.nu

'Scenekunst i undervisningen' er en 'en metodehåndbog for grundskolen og ungdomsuddannelserne', der er produceret af fem teatre, herunder ZeBU, i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland og Midtsjællands Gymnasier. Udgangspunktet i den 42 siders store bog, hvor der også er øvelser, kommentarer fra de unge selv m.v., er nogle af de nye tendenser på teaterområdet, ikke mindst omkring interaktivitet og medejerskab af det kunstneriske produkt.

Den 42 siders bog kan downloades gratis på  www.skoletjenesten.dk/scenekunstiundervisningen

(Billedet: Fra Skoletjenestens hjemmesides omtale af metodehåndbogen)

(caj)

  

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne