11. november 2014

Gensyn med gamle kendinge

Der var godt nok tilmeldt 34 refusionssøgende teaterforestillinger til de to weekender med showcase, som Refusionsudvalget har afholdt i Virum 4.-5. oktober og Horsens 25.-26. oktober, men det endte med 29 fremmødte forestillinger, henholdsvis 20 i Virum og ni i Horsens.

Og nu foreligger så afgørelserne fra udvalget, der ud af de 29 forestillinger har godkendt 16, som nu har mulighed for at blive solgt til halv pris pga. den statslige refusion og tillige kan søge optagelse i repertoirekataloget Den Røde Brochure og deltage i Aprilfestivalen.

Disse 16 forestillinger er nu refusionsgodkendt for de næste fem år. En pæn del er faktisk gamle produktioner fra erfarne, men altså ustøttede teatre, som egentlig blot fået fornyet deres godkendelse, efter at udvalget ved selvsyn har acceptere refusionsgodkendelsen afsagt af forrige udvalg efter showcases eller 'på papiret'

Disse er følgelig også forlængst blevet anmeldt her på portalen og kan ses som de syv øverste på listen over de 16 showcase-godkendte:

– Olsens Teater: Den lykkelige bonde

– Olsens Teater: Gubben og æslet

– Dunkelblå: Coyote

– Danseteatret Nordenfra: Her skal danses

– Teater Lille Hest: Nissen, der ville være berømt

– Svanen: Klods-Hans

– Teater Bloom: Ib er et æg

– Teater Bloom: Citronbrus

– Teatret Fyren og Flammen: Klods-Hans

– Det Lille Verdens Teater: Drengen og træet

– Teatret Aspendos: Nattergalen skal findes

– Freestyle Phanatix: E-Boy

– Louise Schouw Teater: Nissemor og Kanelia i julenød

– Faster Pussycat I/S: Finding Sophie

– Malzer: Racist?

– Clante: Halvtredsolo (voksenforestilling)

Udover de 'gamle' godkendte var der dog også flere hidtil-godkendte forestillinger, der fik kniven af Refusionsudvalget, og det kan bringe dem i en ubehagelig situation i forhold allerede indgåede aftaler og kontrakter – selvom de fleste rent faktisk har en godkendelse løbende frem til næste sommer og derfor kan opfylde købernes forventning om refusion.

Og den godkendelsesperiode står selvfølgelig ved magt, siger Refusionsudvalgets formand, Jens Frimann Hansen, til teateravisen.dk

På spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om lidt for rettidig omhu, når Refusionsudvalget går så grundigt til værks overfor hidtidig godkendte forestillinger gennem op mod en halv snes sæsoner og foretaget af kollegerne fra tidligere udvalg, er formanden dog helt klar i mælet:

»Vi vil som udgangspunkt se ALT!«

Og uddyber:

»Vi kan forlænge gamle forestillinger, fordi vi kender dem og/eller fordi vi vurderer, at der ikke er plads på showcase. Det vil i så fald blive en godkendelse på papiret efter et kvalitetsmæssigt skøn. Men godkendelsen vil som regel være for en kortere periode, så vi kan nå at se forestillingen.«

Det kan så fx ske på festivaler eller ved andre lejligheder, hvor udvalgets medlemmer får muligheden, men egentlig opsøgende virksomhed over for de enkelte forestillinger er der sjældent mulighed for – både af tidsmæssige og de økonomiske ressourcer, som Kulturstyrelsen bevilger til udvalgets arbejde.

For arrangører, formidlere og andre der er interesseret i at kende til forestillingernes status omkring refusion – udover selvfølgelig at rette henvendelse til teatret selv – er der i hvert fald to muligheder.

Man kan finde oplysninger om, hvorvidt forestillinger er refusionsgodkendte, i Den Røde Brochure (også digitalt) – for nyere og ældre forestillinger, optaget i repertoirekataloget.

For helt nye forestillinger eller forestillinger fra teatre, der af den ene eller anden grund ikke er med i kataloget, kan man søge via www.scenen.dk via 'Søg produktion'-linket – der har afløst den ofte meget lidt brugbare/opdaterede liste hos Kulturstyrelsens hjemmeside….

Det er dog teatrene selv, der skal holde styr på og indberette deres refusionsforhold.

Næste showcase er 17. og 18. januar 2015 i København og 31. januar-1. februar 2015 i Horsens. Ansøgningsfristen var 3. november 2014.

Se mere om refusionsudvalg og refusion på www.kunst.dk

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne