15. december 2018

Forskning i kunst og sociale fællesskaber

Statens Kunstfond har taget initiativ til et nyt fællesnordisk forskningssamarbejde, der skal kaste lys over forholdet mellem kunst og sociale fællesskaber. Tesen er, at kunstens oplevelser, indsigter og udfordringer er noget, der bringer mennesker sammen, og at kunst dermed er en del af det demokratiske samfunds infrastruktur.

Forskningsprogrammet tager udgangspunkt i den nordiske kunstscene. Dette skal bidrage til nye perspektiver på, hvordan kunst virker i samfundet. Den nye forskning skal blandt andet se på, hvordan kunst udfolder sig indenfor og selv bidrager til at etablere forskellige sociale fællesskaber, og hvordan den samfundsmæssige betydning af kunst kan forstås i en nordisk kontekst. 
Programmet skal bidrage til at styrke forskningen om kunst- og kulturliv i Norden og til at øge samarbejdet mellem nordiske forskere på tværs af forskningstraditioner. 
Forskningsprogrammet åbner nu for ansøgere, så interesserede forskere kan søge om at være med. 

Man kan læse mere om projektet her: https://www.kunst.dk/i-fokus/kunst-og-sociale-faellesskaber/

(Billedet: Nyt fællesnordisk forskningssamarbejde skal kaste nyt lys over forholdet mellem kunst og sociale fællesskaber. Foto: Astrid Dalum og KulTHYvator)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne