20. februar 2013

Forestilling søger teater-3

Der mødte 21 interesserede teatre op til infomøde 21. januar på Teatercentrum om et  teaterprojekt, som Ministeriet for Børn og Undervisning, Aarhus Universitet og Danmarks Pædagogiske Bibliotek via et Sekretariat, der skal koordinere fejringen af det danske skolesystems 200-års-jubilæum i 2014, har sat i værk.

Efterfølgende kvitterede 14 teatre for interessen ved at indsende synopser til et efter planen fuldt finansieret teaterstykke om undervisningens historie, der skal produceres og siden turnere som gratis tilbud til landets skoler.

Juryen, som bestod af Majken og Anne Katrine fra 'Skole i 200 år' og dramaturg Trine Wisbech fra Det Lille Teater holdt møde 19. februar og traf beslutning om, hvem sekretariatet ønsker at arbejde videre med.

Valget faldt på Meridiano Teatret og Dansk Rakkerpak.

Ifølge Henrik Køhler fra Teatercentrum, der har været med på sidelinjen i projektfasen, var Sekretariatet for 'Skole i 200 år'  utroligt imponerede både over interessen og niveauet i det indsendte materiale, som der både var flot arbejde og gode ideer i.

Forestillingen forventes produceret, så den er klar til turne i sæson 2014/15, og de to  udvalgte teatre inddrages nu i den efterfølgende fondsansøgningsproces, der har en ramme på 2,5 mio. kr. – og som man angiveligt bestemt regner med at få i hus.

Teatercentrums rolle er nu udspillet, men Henrik Køhler deltager i arbejdet med at få aftalerne i hus – og så er Jane Rasch inddraget som en form for 'projekt-dramaturg' i det videre forløb. 

 (caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne