30. september 2010

Forening med et bredt teatersyn

Foreningen Af Små Teatre (FAST) har netop afsluttet sin årlige generalforsamling, hvor repræsentanter for 45 medlemsteatre deltog.
Og ifølge den genvalgte formand, Mogens Holm (Taastrup Teater), var der stor diskussionslyst under arrangementet, der fandt sted 27.-28. september på det nye teater Nordkraft i Aalborg.

Blandt generalforsamlingens punkter var også den tilstundende fusion med BørneTeaterSammenslutningen (BTS), der forventes afsluttet inden for det næste år. FAST diskuterede således, hvordan man kommer videre mod en velfungerende organisation for arbejdsgiverservices, kulturpolitisk interessevaretagelse, fagligt og uddannelsesmæssigt netværk.

På FAST-generalforsamlingen blev der også snakket om en ny teaterlov med udgangspunkt i teaterrapporten, om behovet for en åben scene i København, om øget samarbejde mellem de danske aktører på det internationale område – og selvfølgelig den aktuelle sag omkring det manglende (abonnements)salg på ikke mindst de københavnske teatre pga. Københavns Teaters ulyksalige behov for enegang og eget billetsystem.

Hos FAST er der naturligvis opbakning til de små teatres egen organisation, teaterbilletter.dk og også scenen.dk

Det formentlig sidste forretningsudvalg i FAST’s historie frem mod fusionen med BTS ser således ud: Gitta Malling (Limfjordsteatret), Nullo Faccini (Cantabile 2), Jens Svane Boutrup (Bornholms Teater), Lone Wessel (Svalegangen), Piet Bertelsen (Riddersalen), Niels Vendius (Thy Teater) og Mogens Holm (Taastrup Teater) .

Sidstnævnte fortsætter altså sin langvarige karriere som formand for FAST og glæder sig over alsidigheden i det nye forretningsudvalg:
”Medlemmerne supplerer hinanden særdeles godt og repræsenterer til sammen et meget bredt teatersyn. Det betyder bl.a. at FAST-teatrene vil kunne bidrage til ledelsen i en kommende fusioneret forening med nye
kræfter, som er både yngre – og erfarne,” siger Mogens Holm.

FAST blev i øvrigt stiftet i 1975 og har haft sit nuværende virke som et samlende forum for den del af teaterlivet, der ligger uden for institutionsteatrene, bl.a. egnsteatrene, siden 1979.

Mere om FAST på www.fast.dk

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne