28. november 2016

Flere penge til Hodja

Det nystartede projekt ’Hodja fra Danmark – Teater for asylbørn’ har som formål at bringe en kombination af børneteater og workshops ud til landets asylcentrene, hvor børnene så i fællesskab med danske skolebørn får mulighed for at opleve scenekunst  og måske skabe nye relationer og venskaber.

Projektet er initieret af konsulent Lene Thiesen (kendt ikke mindst fra K.I.T.) og ASSITEJ Danmark, og oprettet som en selvstændig fond med egen bestyrelse.

Projekt 'Hodja fra Danmark' har siden starten i foråret arbejdet for at skaffe penge til et flerårigt forløb og har p.t. samlet knap 900.000 kr., der er øremærket til pilotfasen og hvor Wilhelm Hansen Fonden med en donation på 750.000 kr. har stået for det største bidrag.

Nu kommer der imidlertid endnu 70.000 kr. til 'Hodja' fra LB Fonden, der onsdag 30. november for 19. år i træk uddeler penge til 'kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet'.

Bag LB Fonden gemmer sig Lærerstandens Brandforsikring, der er forsikringsselskab for landets undervisere på diverse niveauer.

Det er Hodjas projektleder Jon Kraabøl og Lene Thiesen, der modtager donationen, som er motiveret af LB Fonden således:

'Ud fra den præmis, at stærke kunstneriske oplevelser kan være det stof, der udvider/ændrer menneskers syn på verden, planlægges 2 forestillinger pr. år på landets ca. 60 asylcentre i samarbejde med lokale koordinationsgrupper. Støtten er givet til pilotprojekt for 4 forestillinger med tilhørende workshops'.

Foruden 'Hodja fra Danmark' giver LB Fonden ved denne lejlighed også penge til en række undervisningsforløb og udviklingsprojekter.

Læs artiklen om projektet: 'Hodja bor på et asylcenter i Danmark' – og projektbeskrivelsen fra ASSITEJs hjemmeside her.

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne