25. februar 2012

Et tågehorn takker af

Teaterprofessor Jørn Langsted (f. 1945), der også har titel af leder af Kulturpolitisk Forskningscenter ved Institut for Dramaturgi, stopper 1. marts som professor i dramaturgi ved Aarhus Universitet – en stilling han har haft siden 1988. Kulturpolitisk Forskningscenter tager han dog med sig til privaten som et herefter enmands og privatejet firma…

Så er der stadig et forum for den åbenmundede professor, der tilbage i 1995 fik læst og påskrevet af daværende kulturminister Jytte Hilden (S), som fra Folketingets talerstol bl.a. udtalte, at ’der er ingen som helst grund til at citere professor Jørn Langsted, der i sit elfenbenstårn på Aarhus Universitet ikke har formået at få noget som helst til at hænge sammen’.

DET er en udtalelse, som Langsted er pavestolt over – og som han finurligt har brugt flere gange  som ’markedsføring’ af nogle af sine mange kloge bogudgivelser om teaterliv og kultur. Selvfølgelig i bevidstheden om, at rigtig mange mener noget andet. Han er nemlig en overmåde flittigt brugt kommentator i dagblade, tv og andre medier, fordi han er noget så sjældent som en akademiker med en enestående evne til at kommunikere klart – og gerne også provokerende – ud om teater- og kulturpolitik, så selv de interviewende journalister forstår det…

Helt så let at forstå har Jørn Langsted dog ikke altid været. Det er således altid en fryd at kunne minde ham om dengang, han selv var redaktør af Børneteateravisen (1973-76), og udgiverne af tidsskriftet – de hed dengang Samarbejdsudvalget for turneteatervirksomhed – måtte bede redaktøren om at bruge færre og kortere fremmedord i sine artikler om tidens rigide kulturpolitik og dets udøvere…

Således er børneteatrets historie også en del af Langsteds egen historie – ligesom han i øvrigt var dramaturg i det hedengangne gruppeteater Banden (1969-71) og Møllen (1975), inden universitetskarrieren tog over.

Det er dog også blevet til poster tæt på børneteatret sidenhen, bl.a. som formand for egnsteaterudvalget (1991-93) og en periode som medlem af Teaterrådet (1992-95).

Og altså som fast klummeskriver i Børneteateravisen siden 1997, hvor hans ’Under Langsteds Lup’ er særdeles leveringsdygtig i tankevækkende ind- og udfald. Først på papir og nu i digital form.

Hans klummer er populært læsestof, og de indgår faktisk også i hans alenlange bogudgivelsesliste, idet publikationerne ’Under Langsteds Lup’  vol. 1, 2 og 3 – udgivet af Institut for Dramaturgi – netop er samlinger af hans klummer i Børneteateravisen.

Nu her på falderebet for en fornem karriere i universitetsverdenen udkommer så en opsamlingsbog på 280 sider, ’Lupperier, brok og andre analyser’, hvori Langsted har samlet et udvalg af Lup-klummerne fra de tre bind, suppleret med debatartikler fra andre medier.

Både Børneteateravisens klummer og de øvrige bidrag er stadig vedkommende læsning og udgør også en kulturpolitisk analyse af perioden 2007-12, som nok burde give røde øren her og hisset. For her har vi altså et begavet tågehorn med nødvendige meninger.

Og heldigvis tilkendegiver professoren i sit forord, at ’pensioneringen betyder ikke, at jeg lover at tie stille fremover’.

DEN kursivering agter børneteateravisen.dk at holde ham fast på – ved fortsat at stille klummeplads til rådighed for Langsted og hans missilagtige Lup…

Jørn Langsted oplyser i øvrigt, at han lige tager et år til som medlem af Aarhus Kommunes  Kunstråd, ligesom han fortsat er medlem af Mølle-rådet i Haderslev. Og så er der lige en bog (om armslængdeprincippet) på tasterne, mens der ellers bliver mere tid til at 'klappe hunden, fodre kattene og lave diverse forefaldende havearbejde efter min hustrus anvisninger', som det tørt lyder fra den snart pensionerede professor.

Jørn Langsted: Lupperier, brok og andre analyser. Udgivet i serien ’Kulturpolitisk forskning og debat (6)’ – en skriftserie fra Kulturpolitisk Forskningscenter. Kan rekvireres gratis, så længe oplag haves, via en mail til drajl@hum.au.dk

Man kan dog også downloade manuskriptet på linket: https://fc.hum.au.dk/~drajl

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne