2. maj 2012

En organisatorisk dansemetropol

Da Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg torsdag den 19. april 2012 fastlagde de økonomiske rammer for de små storbyteatre for perioden 2013-16, fremgik det, at der vil være 4,98 mio. kr. årligt til ’Dansehallerne’, hvor man tidligere har givet støtten til Dansescenen.

Men Dansescenen indgår pr. 1. maj i en fusion med Dansens Hus og udgør herefter en samlet institution under navnet Dansehallerne, der både skal fremstå som et center og en arbejdsplads for det professionelle dansemiljø.

Fusionen er dog blot en konkret udløber af den fysiske sammenlægning siden 2009, hvor de to institutioner flyttede til Carlsbergs nedlagte mineralvandsfabrik – hvor også Dansk Danseteater med den nyslåede modtager af Bikubens Hæderspris, Tim Rushton, holder til.

I Dansehallerne er der således forestillinger, workshopper, træning, udviklingsprojekter for koreografer, festivaler, turneproduktion, informationstjeneste, danseinitiativer for børn og unge m.v.

Dansehallernes adm. direktør bliver Benedikte Paaske, mens Bush Hartshorn bliver kunstnerisk chef. De har tidligere fungeret som direktører for hhv. Dansens Hus og Dansescenen.

Også en ny bestyrelse er sammensat – med Mikkel Harder Munck-Hansen som formand, udpeget af kulturministeren. Han er bl.a. tidligere skuespilchef på Det Klg. Teater og fhv. formand for Scenekunstudvalget – og er i øvrigt nu Festival Director for IMAGES.

Blandt de seks bestyrelsesmedlemmer finder man Jacob Stage (udpeget af Statens Kunstråd), der udover at være stifter af Mute Comp også er medlem af Refusionsudvalget.

Man kan læse mere om Dansehallernes aktiviteter på www.dansehallerne.dk

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne