29. november 2012

Egnsteatre får 1,3 mio. kr. til kvalitetsudviklingsprojekter

Statens Kunstråds Scenekunstudvalg (SKU) modtog i denne omgang ni ansøgninger puljen til kvalitetsudvikling på egnsteatre i det kommende år, og det resulterede i, at alle ansøgninger blev vurderet positivt og fik tildelt tilskud – i rede penge opgjort til 1.319.000 kr. til de ni projekter.

Formål med puljen er at fremme den kvalitative udvikling på egnsteatrene både kunstnerisk, organisatorisk og kommunikationsmæssigt, og forventningen er, at de  konkrete projekter kan komme landets øvrige egnsteatre til gode gennem netværk, formidling og udveksling af erfaringer og viden.

De ni egnsteatre og deres projekter:

– BaggårdTeatret: Den Digitale Baggård (200.000 kr.)

– Cantabile 2: Udviklings- netværksseminar (110.000)

– Carte Blanche: Nye digitale kommunikationsveje (125.000)

– Holbæk Teater: Vokseværk – fra egnsteater til regionsteater? (100.000)

– Mungo Park Kolding: Publikumsudvikling (109.000)

– Mungo Park: Udvikling af årskort (50.000)

– Odsherred Teater: Egnsteater i øjenhøjde (200.000)

– Operaen i Midten: Wrold Opera Research Center (250.000)

– Randers EgnsTeater: Pilotprojekt i Scenekunstnerisk Udvikling (175.000)

Næste ansøgningsfrist til puljen til kvalitetsudvikling på egnsteatre er 1. september 2013 – men lige her og nu venter alle egnsteatre (og deres værtskommuner) på den endelige udmelding af den statslige refusionsprocenten for 2013. Den blev i foråret 2012 udmeldt til minimum 37 pct. – i indeværende år er den 41 pct. – og det vil i givet fald presse den økonomiske skrue en ekstra gang for både kommuner og egnsteatre.

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne