18. marts 2011

DV 10-11 arbejder på afgangsstykkerne

Der er kog under kedlerne på DramatikerVæksthus 10-11, som inden for et par uger har afviklet to samlinger for de seks dramatikerspirer, der p.t. er i fuld gang med at skrive på deres ’afgangstykker’.

Forsøgsstationen på Sdr. Boulevard i København lagde 25.-27. februar lokaler til en samling, hvor der ligeledes blev skrevet, holdt konsultationer med projektleder Jane Rasch og konfereret med de personlige vejledere.

Tiden blev også brugt til interne readings, hvor deltagerne læser hinandens tekstudkast. Og Jane Rasch glæder sig over, at ’holdet er vældig gode til at reade og meget solidariske i diskussionerne, hvor dramatikeren selv bestemmer, hvor lidt eller meget der skal drøftes’.

Deltagerne stiftede også nærmere bekendtskab med fænomenet ’bodywriting’, der er en ikke-lineær fremgangsmåde, hvor man pendulerer mellem løse ideer, skrevne situationer, dialoger, fantasirejser til personernes fortid samt sammentrækninger – alt med formålet at skaffe sig overblik over ”rodebunken” af materiale.

En halv snes dage efter var dramatikerspirerne samlet igen til internat på Odsherred Teaterskole, 10.-13. marts, hvor der atter blev skrevet, konsulteret og lavet interne readings – samtidig gjort klart til en præsentation af deltagerne og deres afgangsværker på Festival 2011 i Randers, hvor der afholdes et internt arrangement for branchen fredag den 8. april.

Håbet er selvfølgelig, at der bliver knyttet gode kontakter, som kan få dramatikerne i arbejde på landets børneteatre.

Dermed er DramatikerVæksthus 10-11 ved at være ved vejs ende. Det hele slutter med et uformelt caféarrangement på Forsøgsstationen den 9. juni, hvor alle interesserede er velkomne. Hele forløbet har så tillige bestået af fem samlinger og deltagelse i to børneteaterfestivaler.

Det er desuden besluttet, at alle deltagerne fra 10-11 går videre til DV 11-12. hvor der vil være enkelte pladser ledige til nye. Ansøgningsfristen er 1. juni 2011. Se mere på www.dvhus.dk

De seks deltagere i Dramatiker Væksthus 2010-11 er i øvrigt:

– Andreas Dawe (f. 1965): Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole 1995.
– Troels Kirk Ejsing (f.1964): Skuespiller, musiker og historiefortæller med tilknytning til Det Fortællende Teater.
– Annemarie Jeppesen (f.1973): Skuespiller og dukkefører, tilknyttet bl.a. Carte Blanche og ZeBU.
– Abelone Koppel (f. 1963). Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole 1988 samt forfatter og underviser.
– Hanne Kvist (f. 1961) Uddannet grafisk designer fra Den Grafiske Højskole 1983. Har skrevet og illustreret bøger for børn siden 1995.
– Lene Vestergård (f.1955). Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole 1978 og har medvirket i et hav af børneteaterforestillinger. Medlem af det kommende Scenekunstudvalg.

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne