25. august 2015

Dom i sagen mod Mogens Holm

En sag mod den tidligere mangeårige leder af Taastrup Teater fandt sin afgørelse torsdag 20. august, da Glostrup Ret frifandt Mogens Holm for fire sager om mandatsvig, men kendte ham skyldig i en femte, hvor han dog pga. tidshorisonten for forholdet slipper for straf.

Sagen startede, da Høje Taastrup Kommune i november 2012 politianmeldte egnsteatrets tidligere chef på baggrund af en 63 sider lang undersøgelse fra Kommunernes Landsforening, der anklagede Mogens Holm for at have misbrugt sin stilling til forskellig former for berigelse:

Bl.a. havde han som chef for Taastrup Teater indgået givtige oversættelses-kontrakter med sig selv under pseudonym i strid med forvaltningslovens regler om inhabilitet. Dertil kom anklager om personlige køb af rejser, koncertbilletter, tøj og lamper m.m. samt et privat ph.d-projekt for teatrets, dvs. kommunens penge.

Ud fra rapportens konklusioner krævede kommunen efterfølgende 300.000 kr. retur.

Ved retssagen, der kørte i retten over fire dage med en række vidner, herunder tidligere ansatte på teatret, var sagen dog barberet ned til fem konkrete anklager, og if. Dagbladet/sn.dk endte det med frifindelse i fire sager (indkøb af en taske som gave til en ansat, en lampe, et restaurationsbesøg og en kommunalt betalt ph.d.-uddannelse), mens han blev kendt skyldig i at have taget til hustru med på embedsrejse til Athen på kommunens regning), men frifundet for straf, fordi der er er gået så lang tid siden rejsen fandt sted.

Dagbladet mødte  efter retssagen en ret så lettet Mogens Holm, der glædede sig over opbakning fra lokale borgere og tidligere ansatte – og at han nu atter 'kan køre igennem Taastrup med løftet pande'.

Derimod er Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), if. Dagbladet overrasket over rettens afgørelse, uden dog at ville kommentere muligheden for et civilt søgsmål mod Mogens Holm.

Hele sagen rullede et halvt år efter, at Mogens Holm selv i april 2012 valgte at stoppe som chef for Taastrup Teater efter 25 års virke, hvor han har været særdeles aktiv både lokalt og organisationspolitisk, bl.a. som formand gennem 17 år for FAST (Foreningen Af Små Teatre), frem til september 2011 og en fusion med BTS (BørneTeaterSammenslutningen) så de to organisationer blev til det nuværende TIO (Teatrenes Interesse Organisation).

Efter afgangen fra Taastrup Teater – der i øvrigt af kommunale besparelsesgrunde og utilfredshed med den faldende statslige refusion blev nedlagt som egnsteater fra januar 2013 – har Mogens Holm været ansat som leder af Kultur Østerbro i Københavns Kommune, der hele tiden har fastholdt, at man ikke ønskede at blande sig i en sag mellem sin kulturchef og hans tidligere arbejdsplads.

(Billedet: Mogens Holm som teaterchef for Taastrup Teater i  2009, hvor han præsenterede et større ombygningsprojekt for det dengang særdeles driftige egnsteater. Foto: Taastrup Teater)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne