20. november 2015

Dialog om Aprilfestival

Den store Aprilfestival arrangeres som bekendt af Teatercentrum, der i starten af november inviterede til to dialogmøder i henholdsvis København (3. november) og Vejle (5. november), hvor teaterfolk og formidlere kunne møde frem for både at evaluere på dette årets festival i Frederikssund og snakke om mangler, der kan forsøges udbedres sammen med nye tiltag på de kommende festivaler. 

For første gang var disse dialogmøder åbne for både teaterfolk og formidlere, og det gav både et større samlet fremmøde og en mere mangfoldig diskussion.

Der blev snakket og lyttet og hørt på oplæg (som dog begge steder mere gik på børneteatrets forhold til skolereform og læringsmål end festival) – og her er i punktform enkelte pluk fra debatten:

– Forbedret vidensdeling mellem teatre og formidlere via intra-kommunikation, jobswop m.v.

– Flere muligheder for social interaktion mellem teatrene – herunder tid til at se hinandens forestillinger – og mere fokus på festivalen som faglig platform for teatrene.

– Overvejelser om at flytte festivalen til sent efterår pga. skolernes ændrede planlægningsmønster?

– Mulighed for at oprette en form for støttefond for kontaktlærere/formidlere, så de har mulighed for at deltage på festivaler trods hjemkommunernes besparelser.

– Bedre prioritering af de offentlige forestillinger på hverdage, så der bliver plads til flere nye – velvidende at krav til spillesteder og -tider gør planlægningen til det muliges kunst.

– Det tilbagevendende spørgsmål om festivalens størrelse og om reaktionen bør være udelukkelse af gamle forestillinger og andre  kuratoriske begrænsninger – hvor arrangørernes svar er, at  man ikke ønsker at begrænse adgangen og at teatrene selv bedst ved, hvilke forestillinger de helst vil have med. Heri ligger måske også spørgsmålet om at genoverveje teatrenes ejerskab af festivalen.

Der var også mange roser til festivalen – bl.a. fra nye teatre, der følte sig taget godt imod af såvel Teatercentrum som de andre teatre.

Og rigtigt positivt var det også at høre, hvordan Aprilfestivalen sætter sig varige spor i værtskommunen. Senest har man således i Frederikssund fået fast teateruge og Kulturcrew, mens Limfjordsteatret fik mange nye lokale samarbejdsrelationer og en mere fremtrædende position i by- og kulturliv efter festivalens afvikling i 2013.  

Det glæder de sig nok over at høre på Frederiksberg, hvor Aprilfestival 2016 fafvikles  10.-17. april 2016. I forlængelse af ovennævnte dialogmøder har Teatercentrum de seneste uger afholdt et par informationsmøder med teaterkontaktlærere, skoleledere, servicemedarbejdere m.v. fra kommunens skoler og gymnasier – og tillige med kulturforvaltningen for at fortælle om festivalens rammer, indhold, muligheder og udfordringer.

I sidstnævnte kategori finder man tilstedeværelsen af mange og meget spredte spillesteder (omend jo på et geografisk ret begrænset areal),  hvor der ikke indsættes festivalbusser. Til gengæld bliver der næppe mangel på tilskuerpotentiale til de forventede 600 opførelser, idet Frederiksberg jo nok lader alle hovedstadens børn komme til.

(Billedet: Glimt fra Dialogmødet i Børnekulturhus Ama'r 3. november. Foto: Søren K Kløft)

(caj) 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne