Af

26. september 2012

Det ligner stadig en lukning

Niels Grønne kommenterer i sit åbne brev nummer to bestyrelsesformandens svar på hans første åbne brev om faren for lukning af Taastrup Teater:

Kære Merete Scheelsbeck, formand for fritids- og kulturudvalget og formand for Taastrup Teaters bestyrelse:

Dit svar på mit indlæg omhandlende min frygt for at Taastrup Teater står overfor en snarlig lukning beroliger mig desværre overhovedet ikke. Du skriver at I på intet tidspunkt har overvejet at lukke Taastrup Teater, men at I overvejer hvordan I kan producere mere kultur for de samme penge og at I overvejer at opsige egnsteateraftalen og i stedet overlade teatervirksomheden til Taastrup Teaterforening og øge deres årlige tilskud.

For mig ligner det stadigvæk en klokkeklar teaterlukning. Jeg vil gerne medgi’ dig at teatret fortsat vil bestå som fysisk institution, selvom teaterforeningen fremover skulle stå for teatervirksomheden, og at man sagtens kan forsvare at vedblive med at kalde stedet for Taastrup Teater, men der vil ikke længere være tale om et teater i traditionel forstand.

Teatret vil ikke længere selv være skabende – altså producere forestillinger, men vil købe teater ind udefra. Der vil ikke sidde en visionær teaterdirektør med fingeren på pulsen og hænderne godt begravet i vestegnens muld og sammen med ambitiøse teaterfolk beslutte hvilke spændende teaterprojekter, der skal satses på og sammen finde ud af hvordan de kan interagere med borgerne og kommunens andre institutioner.

Jeg har, vil jeg indsparke, stor respekt for det arbejde som Høje Taastrup Teaterforening udfører på fritidsbasis med at holde sig ajour med gode seværdige teaterstykker, fastlægge repertoire, trykke program m.v. og er sikker på at de med flere midler sagtens vil kunne finde masser af gode forestillinger at præsentere for publikum. Men, og det må jeg pointere igen, Høje Taastrup Kommune vil ikke længere have et egentlig teater. Taastrup Teater vil blive forvandlet til ”just another” kulturhus” på linje med Baltoppen i Ballerup, Viften i Rødovre og Albertslund Kulturhus. Det er alle kulturhuse, der ind imellem har enestående ting på repertoiret og sommetider trækker fulde huse, men som ikke selv producerer og ikke har en kunstnerisk linje i det repertoire der tilbydes.

Jeg må også fastholde min kritik af bestyrelsessammensætningen og det har absolut intet at gøre med jer som enkeltpersoner. Du fremhæver at Kunststyrelsen i sin evalueringsrapport af Taastrup teater fra 2009 konkluderer, at fritids – og kulturudvalget formår at balancere fint mellem rollen som politisk udvalg og som bestyrelse for teatret, og det har du helt ret i. Hvad du til gengæld ikke nævner er at rapporten også skriver: ” At kommunens kulturudvalg udgør bestyrelsen vil normalt blive betragtet som problematisk, fordi det ikke vil være entydigt om bestyrelsen varetager politiske interesser eller teatrets. Og det vil alt andet lige stille teatret svagere, hvis der skulle opstå problemer omkring teatrets drift og tilskud”. Det er lige præcis den situation som teatret befinder sig i nu. Rapporten påpeger endvidere nederst i samme afsnit: ” .. at der synes at mangle kunstnerisk kompetence i bestyrelsen.”

Hvis Høje Taastrup Kommune opsiger egnsteateraftalen vil Taastrup Teater gå glip af de knap tre millioner, som staten betaler. De forudsætter nemlig at der er tale om et professionelt teater der producerer egne teaterforestillinger. Der vil stadigvæk være omkring 4 ½ million tilbage at drive ”Kulturhuset” Taastrup Teater for, men de første par sæsoner vil beløbet blive kraftigt udhulet af de kontraktlige forpligtelser og aftaler med instruktører, skuespillere, scenografer, dramatikere, komponister m.v. som kommunen allerede er bundet op på. Der er lagt repertoire for i hvert fald to år frem. Bl.a. har jeg selv aftale med teatret om både en produktion i 2013 og i 2014.

Efter planen skal byrådet allerede 11. oktober tage beslutning om teatrets fremtid. Jeg synes både at Taastrup Teater og Høje Taastrup Kommunes borgere fortjener en grundigere og mere åben sagsbehandling end den, der nu kommer til at ligge til grund for byrådets beslutning. Jeg foreslår derfor at fritids – og kulturudvalget på sit formøde onsdag d. 3. oktober enes om at indstille at beslutningen om teatrets fremtid udsættes og at der snarest afholdes en høring hvor kommunens borgere, politikere, teatersagkyndige og andre relevante parter blive inviteret.

Niels Grønne er instruktør, skuespiller og dramatiker

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg