19. januar 2015

‘Det begynder med børn og unge’

Under sloganet 'Det begynder med børn og unge' har Kulturministeriet sat en række  initiativer i søen,  hvortil der i alt er afsat 40 mio. kr.

Blandt disse er de to mio. kr., som kommuner, kulturelle aktører og institutioner fra 17. januar 2015 og frem til 8. april kan søge som støtte til at udvikle og gennemføre forløb for unge projektmagere.

'Vi ved, at unge helst selv vil skabe og organisere deres kunst- og kulturprojekter. Men de har brug for bedre værktøjer til at kunne gøre det, så de kan få succesoplevelser med vellykkede processer og færdige projekter. Det er vigtigt, at projektmagerforløbene også favner unge uden projekterfaring. Så kan de unge, der har mere erfaring, rådgive og vejlede dem, der prøver kræfter med kulturprojekter for første gang', lyder det fra kulturminister Marianne Jelved i en pressemeddelelse.

Puljen indgår som del af Kulturministeriets strategi for unges møde med kunst og kultur og man kan læse mere om den og se ansøgningsvejledning her:

Ligeledes som led i Kulturministeriets Ungestrategi sendes 17. januar en busfuld af unge mennesker af sted på en rejse gennem landet, hvor de i løbet af en enkelt dag skal lave et musiknummer.

Turen starter med en workshop i København, hvor teksten bliver skrevet, musikken laver de i Odense, koreografien i Aarhus, de visuelle effekter i Viborg og til slut sættes instrumenter på i Aalborg, og nummeret fremføres på Ungdomsringens Musikfestival.

Busturen er starten på URKRAFT 2015 – ungekulturåret, hvor unges egne kunst- og kulturprojekter er i fokus. 

Man kan læse mere om Kulturministeriets strategi for børn og unges møde med kunst og kultur på hjemmesiden www.kum.dk. Og huske på at det også omfatter mødet med professionel kunst og professionelle kunstnere – som det meget tydeligt fremgik af kulturministerens Scenekunstdialog 2015 i Dansehallerne fredag 16. januar, hvor en lang række repræsentanter for både børne- og voksenteatre, faglige organisationer m.v. mødtes og hvor vigtigheden af teatrets indpas på skoleskemaet blev fremhævet igen og igen.

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne