Af

12. juni 2012

Den store festival ER udtryk for et valg

Medarbejderne på Teatercentrum har en kommentar til debatten om festivaler og solidaritet, udsprunget af artiklen 'Et solidarisk menneske':

På baggrund af den debat, der er opstået efter Henrik Steen Larsens udtalelser i portrætinterviewet ’Et solidarisk menneske’ – skrev Catherine Poher følgende: Problemet med den store festival er vel, at ingen træffer et valg’.

Til det ønsker vi lige at knytte en kommentar.

Teatercentrum hylder alle de selvbestaltede festivaler og deres forskellige bud og perspektiver på, hvad en festival skal kunne.  Disse festivaler er alle med til at styrke og synliggøre branchen og alle de positioner, der er i den. 

Og så har vi behov for at understege, at der på den store festival, ’Festival – teater for børn & unge’, ER truffet et valg. Et valg der udspringer af ønsket om at lade branchens mangfoldighed tale og publikum vælge selv.  At skabe en inkluderende festival der byder nye som gamle teatre velkomme, og som arbejder aktivt på at nå ud til så mange publikummer som muligt – også gerne dem, der ikke selv aktivt vælger teater.

Eneste kriterium for at deltage på festivalen som teater er, at forestillingen er refusionsgodkendt, og at teatret vil stille den til rådighed. Og så er der lagt op til, at publikum selv skal vælge og erfare, hvad god scenekunst for børn og unge er for dem.

På Teatercentrum opfordrer vi alle, der køber teater, til at se det først for at give alle mulighed for at vurdere, hvad der er godt teater for dem og i forhold til de ønsker og behov, de har. Teater for børn og unge, som vi kender det i dag, er kendetegnet ved at være udviklet i en mangfoldighedskultur med stor bredde i arbejdsmetoder, indhold, form og genrer.

Teatercentrum har et ønske om at bevare en platform, hvor alle de mange bud på kunstneriske udtryk kan mødes og opleves. Og vi ønsker at møde publikum, opkøbere og fagfolk ’i øjenhøjde’, og vi har fuld tillid til, at de selv vælger, og at deres valg afspejler den mangfoldighed, som branchen rummer.  Desuden skærper valget publikums evne til at se, hvad scenekunst for børn og unge kan, og dermed selv mærke hvad god scenekunst er for dem.

Bjarne Thanning, Søren Kløft, Pernille Welent Sørensen, Dianna Telling og Henrik Køhler er medarbejdere og leder på Teatercentrum

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg