10. januar 2013

Den grønne brochure er klar

I uge 3 udsendes Danmarks Teaterforeningers (DT) turnebrochure for den kommende sæson 2013-14, men den kan allerede nu studeres nærmere i en bladreudgave på organisationens hjemmeside.

Der er tilbud fra 41 forskellige teatre, mens brochuren udover disse salgssider også indeholder en lille snes sider med praktiske oplysninger om turneperioder, billetkøbsordning, garantiordning, underskudsgaranti, refusion m.v., der retter sig direkte mod de 66 lokale teaterforeninger, som står for en betragtelig del af de turnerende teatres salg.

Egentlig er den grønne brochure primært tænkt som voksenteater-katalog– mens Den Røde Brochure (der udgives af Teatercentrum) tager sig af teater for børn og unge – men ganske som med DT’s årlige seminar er det også muligt for børneteaterproducenter at få optagelse i DT’s turneteaterbrochure, når blot man kalder forestillingerne for familieteater – og der er da i øvrigt også en række teaterforeninger med særdeles aktive børneteaterafdelinger, og så kan børneteatre jo på denne måde vise repertoiret frem mere end et sted.

Derfor finder man i sæsonbrochuren hele 14 teatre, der primært sælger forestillinger til børne- og ungdomsteaterarrangører, men hvor flere af dem også har enkelte forestillinger direkte tilpasset voksen- eller familiepublikummet.

Se turnebrochuren på Danmarks Teaterforeningers hjemmeside www.dk-teaterforeninger.dk under ’Den grønne turneteaterbrochure’

Ønskes en papirudgave, kan eksemplarer rekvireres ved at sende en mail til post@dk-teaterforeninger.dk

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne