16. december 2015

Den brasilianske forbindelse

Der er fuld gang i forberedelserne til Aprilfestival 2016 på Frederiksberg, som afvikles 10.-17. april. Og hvor der også ventes et større rykind af udenlandske gæster. De seneste mange år har tallet været over 100 i form af aktive teaterfolk, festivalledere, organisationsfolk m.v. – og Aprilfestival 2015 i Frederikssund var ingen undtagelse, idet der er noteret 113 gæster fra 23 forskellige nationer.

Nu gælder det så 2016, og selvom hverken invitationer eller festivalinformation er sendt ud i verden endnu, så vil sandsynligvis der blandt gæsterne være en repræsentant fra det brasilianske kulturministerium.

Vedkommende deltager på festivalen som en form for officiel afslutning på et treårigt projekt, som Det Danske Kulturinstitut i Rio de Janeiro tog initiativ til i 2012 med det formål at skabe muligheder for et tættere samarbejde mellem danske og brasilianske (børneteater)kunstnere.

Teatercentrum og ASSITEJ Danmark har gennem det meste af perioden samarbejdet omkring gensidige besøg og diverse arrangementer, som bl.a. har indeholdt et besøg på Aprilfestival 2013 af gæster fra to brasilianske festivaler (Curitiba og FIL) og en kulturfond (SESI). Året efter var der atter besøg på Aprilfestival 2014 af repræsentanter fra to brasilianske festivaler (Paideia og TIC) og en kulturfond (SESC), og i den forbindelse blev et internationalt platform-arrangement afviklet.

Der var så samme år genbesøg på tre brasilianske festivaler i september/oktober af repræsentanter fra ASSITEJ og Teatercentrum, som bød på en række foredrag og workshops.

I år har dramatikeren Jesper B. Karlsen underviste i dramaturgi i tre uger i februar i São Paulo (læs reportagen 'Tal også om det svære'), mens der var gæster fra en brasiliansk festival (FIL) senere på Aprilfestival 2015 i Frederikssund, hvor en række kunstnere  deltog i en tre-dages workshop arrangeret af ASSITEJ Danmark i forlængelse af festivalen.

I løbet af de tre års projekttid har en række danske teatre turneret i Brasilien – bl.a. Teater Refleksion, Madam Bach og Asterions Hus – mens det ikke har været muligt at arrangere tilsvarende brasilianske børneteaterturneer i Danmark. Endnu.

Senest var Teatercentrum repræsenteret i São Paulo og Rio de Janeiro i oktober 2015 – bl.a. for at fortælle om det særlige danske børneteatersyn og involvering af det unge publikum som KulturCrew m.v.

I den forbindelse blev der afholdt et frugtbart møde med en repræsentant for det brasilianske kulturministerium, som udviste stor interesse for den store dansk festival og arbejdet med publikum og formidlere, og det er nu planen, at vedkommende skal besøge Aprilfestivalen i 2016 for selv at opleve dansk scenekunst og mødes med formidlere og kunstnere.

Og herunder givet også en masse andre internationale gæster. Som følge af Teatercentrums involvering i et tre-årigt dansk-kinesisk kultursamarbejde, der bl.a. består af professionelle udvekslingsprogrammer med teatre, pædagoger, forskere og institutioner (se note), kommer der bl.a. en større gruppe fra Kina. 

(Billedet: Dramatiker og dramatikerforbundsformand Jesper B. Karlsen (i blå T-shirt) med en flok engagerede brasilianske teaterfolk på hans kursus udi dansk børneteater i São Paulo tidligere på året)

(caj) 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne