3. december 2021

Deadline nærmer sig for Den Røde Brochure 2022/2023

Det store repertoirekatalog for forestillinger fra professionelle danske børne- og ungdomsteatre, 'Teater for børn og unge' – der går under navnet Den Røde Brochure – lægger an til næste udgave, der dækker sæson 2022/23.

Tilmelding og bestilling af annonceplads skal således ske senest 3. januar 2022 – mens 17. januar er deadline for upload af trykklart annoncemateriale. 

Kataloget udgives både i papirudgave og i en funktionel og løbende opdateret online-udgave – se https://drb.teatercentrum.dk

Den trykte udgave sendes  i et antal på omkring 8.000 gratis ud til skoler og institutioner, teatre, organisationer og andre interesserede et par uger før Aprilfestival 2022 i Esbjerg – hvilket vil sige omkring midt i marts 2022.

Udgiver er kompetencecentret Teatercentrum, men det er teatrenes egne salgstekster, der optræder i kataloget, som er et vigtigt arbejdsredskab for landets formidlere – skolelærere, biblioteker, teaterforeninger og andre arrangører 

Både optagelse i Den Røde Brochure og deltagelse på den årlige Aprilfestival kræver, at forestillingerne er refusionsgodkendte. Det betyder, at kommunale institutioner får refunderet halvdelen af forestillingsprisen, mens den nye refusionsordning betyder, at  ikke-kommunale institutioner nu også har mulighed for køb af forestillinger med statsrefusion (se artikel).

De fleste teatre og andre potentielle ansøgere har fået en direkte henvendelse fra udgiverne, men udover at denne note kan fungere som reminder, kunne der jo også være helt nye teatre derude…

Der er kun mulighed for online-tilmelding til den trykte brochure – på linket www.denrodebrochure.dk ligger der information om den forestående produktion, og som potentiel annoncør kan man også blive guidet hele vejen igennem tilmelding, aflevering, godkendelse m.v. via mail: kontakt@denrodebrochure.dk og tlf.: 31 72 06 16

(Billedet: Så er det ved at være tid, hvis man vil med i næste udgave af Den Røde Brochure, der dækker sæson 22-/23 – og afløser den nuværende udgave, der altså dækker hele indeværende sæson. Foto: Søren K. Kløft) 

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne