27. januar 2023

De Kulturelle Unge

’Vi er seks unge med svaghed for godt teater. Vi opsøger scenekunst med det formål at plante interesse for kunst i andre unge. Vi ønsker at skabe et kreativt rum og et kunstnerisk åndehul, hvor unge kan udfolde sig og søge inspiration i kunsten og hinanden’.

Så besnærende lyder det fra det Ungedramaturgiat, som Teatret Masken, der er egnsteater i Guldborgsund Kommune, har haft siden 2019, etableret via tilskud fra Statens Kunstfonds Kvalitetsudviklingspulje for egnsteatrene. Man søgte knap 200.000 kr., som går til de unges ture til Aprilfestival og Horsens-festival, indkøb af ungdomsforestillinger, journalistisk undervisning i pr-arbejde m.v. 

Projektet, der pga. corona-nedlukningen løber til foråret 2004, har også som erklæret formål at fastholde de unge også efter at de er færdige med 10. klasse og en skoletid, hvor de regelmæssigt kommer i teatret til de egenproducerede forestillinger via den ordning, som Teatret Masken har med Guldborgsund oKommune om at købe billetter til samtlige skolebørn i kommunen.

Det betyder så også, at de lokale lærere ikke er så aktive med at få eleverne med i teatret til andre forestillinger, fx ungdoms-gæsteforestillinger, og det har Dramaturgiatet så sat sig for at gøre noget ved.

Ungedramaturgiatet har derfor etableret De Kulturelle Unge, hvis formål er at få de unge til at opsøge det lokale teater. Med en attraktiv pris på 50 kr. pr. billet og muligheden for at se teater sammen med andre unge, som man så kan snakke om teater og den specifikke oplevelse med.

Netop det at fungere som ’støttevenner’ og samle små hold af unge kan være attraktivt for en teatertur. ’Hvis man har lyst, kan man hænge ud bagefter og snakke om forestillingen eller andet – hvem ved, måske møder du din soulmate for livet’, som man lokker med via de sociale medier, der selvfølgelig også er i spil her.

Men de unge i Dramaturgiatet, der alle er i starten af 20’erne, forsøger sig på flere fronter, bl.a. ved at opsøge de unge på uddannelsesinstitutionerne. Men de oplever også, hvor svært det egentlig er at få unge i tale og i teatret.

Ved det første arrangement fra De Kulturelle Unge kom der således kun 12 tilskuere, men til seneste forestilling her i januar, gæstespillet ’Max dig op’ af ZeBU, var der over 70.

Og udover de unge fra lokalområdet, oplevede man også, at der kom en gruppe unge fra Vordingborg, der havde hørt om projektet med at se og snakke teater sammen med jævnaldrende.

De Kulturelle Unge, som måske også kan virke som et lidt skræmmende navn, virker således som en særlig kombination af andre projekter, fx KulturCrew, hvor unge sørger for alt det praktiske, information, m.v., når der kommer turnerende teater på deres skole; ’Lån en ung’ fra Aprilfestival, hvor man kan tage en ung med i teatret og diskutere oplevelsen (her er det dog primært voksne, arrangører m.v., der ’låner) – og dating-agtige projekter, hvor man som enlig teatergænger kan finde en at dele teaterturen med.

(Billedet: Maskens nuværende Ungedramaturgiat: Ida Stæchmann, Clara Bungaard, Victor Helvig, Mirah Müller, Liva Hovgaard og Ea Olesen. Foto: Hannah Karina Mikkelsen)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne