18. februar 2019

Danmark får seks nationale talentkommuner

Kulturministeriet har udpeget seks nye, nationale talentkommuner som led i en indsats, der skal styrke lokale talentmiljøer og hjælpe unge talenters vej til at skabe sig en professionel karriere. Holstebro, Viborg, Esbjerg, Holbæk, Aarhus modtager samlet 5,3 mio. kr. til denne talentudvikling, mens Fredericia er udpeget – dog uden at søge tilskud fra puljen.

Derudover er der udpeget ti talentmiljøer, som modtager 2,5 mio. kr., til at etablere eller udvikle talentmiljøer inden for folkemusik og folkedans, musik, musical, scenekunst, billedkunst, tegning, ballet og moderne dans, litteratur, kunsthåndværk, design og cirkus. 

Som man kan se af listen, er bl.a. Limfjordsteatret støttemodtager til sit Teatertalent Mors, mens SGK (Landsforeningen af Scenekunstneriske Grundkurser) har flere egnsteatres talentskoler blandt medlemmerne.

De 10 talentmiljøer er:

– Orkesterefterskolen – Etablering af et talentmiljø for folkemusik og – dans (landsdækkende projekt)

– Dansk Talentakademi i Holstebro og omliggende kommuner  (se note)

– Billedskolen, Horsens – Visuelt Gymnasium

– Det kgl. Teaters balletskole og lokale balletmiljøer rundt omkring i landet

– Odense Musikskole – Et tværæstetisk talentmiljø

– Gentofte Kommune – Kunstcubator

– SGK-Landsforening– Konsolidering af Landsforeningen for 

Scenekunstneriske Grundkurser  

– Limfjordsteatret– TeaterTalent Mors

– Odsherred Kommune – Forfatterskolen

– AFUK– Dansk Cirkus Talent (Aarhus og København)

Desuden er der som en del af talentindsatsen samtidig oprettet et karriereprogram til de allerbedste talenter, som har internationalt potentiale til at blive en del af eliten indenfor deres fag. Det indebærer individuelle karriereplaner, støtte fra professionelle mentorer og økonomisk støtte.

Se navnene på de udvalgte her 

Se også Anne Middelboe Christensens kommentar fra 2016: 'Talentskoler og zink er vejen frem'.

(Billedet: Dansk Talentakademi er blandt de udpegede talentmiljøer. Her er den nye campusbygning, der blev indviet sidste år og gør det muligt at have fastboende elever – og ophold for professionelle kunstnere. Foto: Dansk Talentakademi)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne