26. marts 2020

Corona, hjælpepakker og den frie scenekunst

Udviklingsplatformen for Scenekunst arbejder ihærdigt for at hjælpe de frie scenekunstnere igennem corona-krisen, der rammer mange af dem hårdt.

I et nyhedsbrev giver man en opsummering af igangværende tiltag. Således deltog Udviklingsplatformens daglige leder, Egil Bjørnsen, 20. marts i et møde med kulturminister Joy Mogensen omkring regeringens økonomiske hjælpepakker til kulturlivet: 

Hvor et CVR-nummer har været anset for nødvendigt, er situationen nu, at også kunstnere, der arbejder freelance uden et CVR-nummer også kan få kompensation fra hjælpepakkerne. Problemet er dog, at man skal have en minimumsindtægt på 180.000 kr. om året for at dækkes af ordningen, og her vil mange inden for den frie scenekunst falde under den grænse.
For de, der er organiseret som teaterforening med CVR-nummer eller på andet vis, er der et krav om at de i forvejen skal have mindre end 50 pct. af deres udgifter dækket af offentlig støtte. Det betyder, at mange grupper og kompagnier ikke vil være omfattet af ordningen. Det gælder i øvrigt også alle teaterinstitutioner. I tillæg er der flere scenekunstnere og grupper, der nu taber penge på at internationale aftaler om turné og andet går i vasken.
Derfor er der blevet sendt et spørgeskema til alle aktører i den frie scenekunst, som skal kortlægge corona-krisens konsekvenser og hvis resultater vil bliver brugt i det videre arbejde for at sikre, at alle scenekunstaktører omfattes af hjælpepakkerne.

Undersøgelsen er et samarbejde mellem Performing Arts Platform, De Frie Koreografer, Uafhængige Scenekunstnere, Scenekunstproducenter i Danmark / Performing Arts Producers in Denmark og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Se også Egil Bjørnsens kommentar på Iscene.dk til hjælpepakker.

(Billedet: Udviklingsplatformens meget sigende illustration til nyhedsbrevet med opdatering af arbejdet for at sikre hjælpepakker til alle scenekunstaktører)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne