6. april 2020

Bornholms Teater får ny egnsteateraftale

Mens teaterlivet ligger underdrejet af covid-19-pandemien, er den oprindelige frist for indsendelse af udkast til egnsteateraftaler fra værtskommunerne for den kommende periode 2021-24 blevet udsat fra 1. april til 15. maj.

Mange af landets p.t. 33 egnsteatre er dog i mål med forlængelse, mens en håndfuld står til at lukke ned ved årets udgang: Carte Blanche i Viborg, Undergrunden i Furesø, Thy Teater i Thisted, Mungo Park Kolding og Fredericia Teater. Af flere forskellige årsager.

I sidste uge kom Bornholms Teater så i mål, da øens kommunalbestyrelse 26. marts enstemmigt godkendte udkastet til ny egnsteateraftale, der nu afventer Projektstøtteudvalget for Scenekunsts formodede accept.

Ifølge aftalen vil Bornholms Regionskommune med en årlig fremskrivning på 2,5 pct. støtte med 4.070.278 kr. i 2021, stigende til 4.383.242 kr. i 2024 – hvor en statslig refusion på omkring 35 pct. dog nedsætter udgiften med lidt mere end en tredjedel.

Kommunalbestyrelsen har i sine bemærkninger til aftalskelet til den i øvrigt positive evalueringsrapport (se i øvrigt artiklen om og henvisning til disse evalueringer) fra Statens Kunstfond fra juni 2019, der noterer, at der i den kommende periode bør sikres en afklaring i relationen mellem Bornholms Teater og Rønne Teater, som synes at skabe forhindringer i egnsteatrets udviklingsarbejde.

Egnsteatret Bornholms Teater, der blev stiftet i 2005, har til huse i Rønne Teater, en bygning fra 1823, der også bruges af amatørteater, turneforestillinger og dramaskole for øens børn.

Men med de økonomiske rammer på plads for de kommende fire år glæder teaterchef Jens Svane Boutrup sig til den fortsatte teaterdrift.

'Det giver ro i maven og gør det muligt at fortsætte arbejdet med at manifestere teatrets position som en af grundpillerne i det bornholmske kulturliv med en klar lokalhistorisk og kvalitetsbåren kulturel profil. Samtidigt giver det også mulighed for at eksperimentere med nye forestillingsformer, og det glæder vi os meget til at præsentere i den kommende periode', lyder det bl.a. fra ham i en pressemeddelelse om egnsteateraftalen for 2021-24.  

Bornholms Teaters næste produktion er musikforestillingen ’FISK’, der er 2. del af Bornholmerkrøniken og efter planen får premiere 22. august, hvor covid-19-krisen forhåbentlig er så meget under kontrol, at teaterlivet atter kan fungere.

Læs mere om Bornholms Teater og aktiviteter på: www.bornholmsteater.dk

(Billedet: ’Besat’ er den seneste større egenproduktion fra Bornholms Teater. Med den nye egnsteateraftale i hus kan teatret fortsætte planerne og præsentere flere egnsspecifikke forestillinger de kommende år. Foto: Anders Beier)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne