21. oktober 2010

Børnekulturelt visionsseminar

Netværket Copenhagen Kids har som hovedformål at skabe muligheder for, at alle hovedstadens børn og unge kan se og deltage i kulturaktiviteter – uanset køn, etnicitet, alder og socialøkonomisk situation – og netværket afholder derfor et stort seminar for alle, der beskæftiger sig med børn og unge i forhold til kunst og kultur i København.

Det kan altså også være interessant for såvel producenter som formidlere af børneteater i hovedstaden, hvor professionel scenekunst for børn og unge generelt lider under økonomisk lavvande og manglende synlighed.

Det børnekulturelle visionsseminar afholdes 28. oktober fra kl. 9-16 i Multisalen
på Musikskolen i Den Brune Kødby, Staldgade 29, 1699 København V.

Nogle af de temaer, som seminaret vil dække, er:

– Hvordan får vi synliggjort Københavns mangfoldige børne- og ungdomskultur?
– Hvilken sammenhæng er der mellem en blomstrende og synlig børnekultur og det at
være en metropol?
– Hvordan får vi politikerne til at prioritere det børne- og ungekulturelle felt?

På seminaret præsenteres forskellige vinkler på børnekulturen i København via to film, produceret til dagen, samt oplæg fra Christian Have fra Have Kommunikation, Kulturborgmester Pia Allerslev (V), Michael Metz Mørk fra Bikubenfonden og Karin Gaardsted fra Kulturprinsen i Viborg.

Spørgsmål og tilmelding: Netværkskoordinator Lise Lunderskov, Copenhagen Kids, mobil 2821 3842 eller pr. e-mail copenhagenkids@gmail.com

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne