21. november 2012

Børn, unge og kunst i byrummet

Der var gang i byens rum, da SamVærk-kunstfestivalen blev afviklet 31. august – 7. september i år med det formål at give børn og unge mulighed for at sætte deres kunstneriske præg på omgivelserne – i dette konkrete tilfælde Vor Frue Plads i det indre København.

Det var netværket Copenhagen Kids, der var initiativtager og arrangør, og de følger nu op på begivenheden med en såkaldt laboratoriedag 6. december 2012 kl. 9-14 under temaet: ’Hvordan får børn en stemme i samfundet via kunstneriske udtryk?’

Der er gratis adgang for alle interesserede til arrangementet, der afholdes på: Institutionen Dronen, Gammeltoftsgade 19, opgang 27, 1 sal th, 1355 København K. – med indskrivning kl. 9 til  9.30 – og med en let servering af sandwiches og drikkevarer undervejs.

Blandt oplægsholderne på dagen er Pernille Welent Sørensen, der er konsulent på Teatercentrum, hvor hun bl.a. arbejder med formidling og brugerinddragelse – både på de store teaterfestivaler i april og generelt omkring Kulturpakker, Kulturrews m.v.

Hun får følgeskab af Pernille N. Haugesen fra Teater Dyrelab,  Karen Siercke fra Hyggerfactory og Frants Mathiesen fra professionshøjskolen UCC.

Det er meningen, at erfaringer fra SamVærk, fra oplægsholderne og de øvrige deltagere skal kredse om spørgsmål som: 

– Hvordan giver vi børn en stemme i samfundet via kunstneriske processer og hvad betyder det det for dem?

– Hvilken betydning har det for børnene, at udstille/performe deres værker i det offentlige rum? Og hvad betyder det for det offentlige rum?

– Hvordan kan børn formidle til børn? Hvad giver det dem?

– Hvordan fungerer byrummet som kunstnerisk rum? og hvilke udfordringer giver det?

Tilmeldingsfrist 26 november på copenhagenkids@gmail.com efter først til mølle princippet. Info: kontakt mobil 28213842 eller mail copenhagenkids@gmail.com

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne