8. august 2014

Asteroiden lander på Teaterøen

Teaterøen – der som vækstcenter for et rigtfacetteret teaterlivhuser Asterions Hus og en række andre aktiviteter på den yderste spids af Refshaleøen, der igen er en yderlig nordlig lokalitet på Amager – udgør fra 13.-17. august 2014 rammen om den tredje udgave af den internationale teaterfest Asteroiden.

Ifølge arrangørerne har man både udvidet festivalperioden og ambitionsniveauet, og således skulle der være lagt an til fem dage med gode internationale teateroplevelser. Og man lokker bl.a. med, at Asteroiden er for alle og at næsten alle forestillinger kan ses af børn fra seks år.  

Festivalen byder bl.a. på spansk akrobatik, israelsk dukketeater, fransk nycirkus,  belgisk vandreteater og italiensk musikteater – sidstnævnte er en ekstra forestilling fra italienske Teatro Necessario, der ikke nåede med i det officielle program.

Udover forestillinger består festivalen også af installationer, udstillinger og såkaldt spontan-teater samt en midtvejsfest, og arrangørerne af Asterioden lægger stor vægt på, at festivalen både tilbyder gode oplevelser og godt værts- og venskab, så alle kan føle sig godt tilpas derude på Refshaløen.

I festivalen indgår også det sejlende fælleseuropæiske projekt  'Meeting the Odyssey', idet skonnerten 'Hoppet' lægger til kajs ved Teaterøen og opfører forestillingen 'Waiting for the Rain', der åbner Asteroiden onsdag aften.

'Meeting the Odyssey' er et socialt og kunstneriske projekt skabt i samarbejde med teatre, festivaler og professionelle artister fra 11 europæiske lande. I de kommende tre år vil projektet turnere langs Europas kyster for at udforske de fællesskaber, der danner vores europæiske identitet. Ombord på skonnerten er skuespillere, instruktører og musikere fra de 11 europæiske land – og Danmark er repræsenteret ved Asterions Hus.

'Der er noget symbolsk over, at er europæisk samarbejdsprojekt sejler i havn på Teaterøen', lyder det i en pressemeddelelse fra Peter Kirk, der er leder af såvel Teaterøen som Asterions Hus.

'På den yderste spids af Refshaleøen har vi nu i godt et år været i gang med at etablere et vækstcenter for scenekunst, hvor én af grundpillerne er udsyn og internationalt samarbejde. Vi er derfor glade for og stolte over at Teaterøen og Asteroiden kan lægge kaj og scene til projektet og deres forestilling'.

Asterioden slutter i øvrigt af med en kunstnerisk afbrænding af installationsværket 'Labyrinth', men formentlig også med en stålsat tro på, at festivalen blusser op på Teaterøen næste år.

Festivalen tilbyder udover billetter og oplevelser også mad og drikke.  Billetter kan købes for 65 kr. pr. forestilling, dagsbilletter for 165 kr. og Festivalpas for 300 kr.

– Billetter kan købes på www.teaterbilletter.dk

– Se mere info, program m.v. på www.asteroiden.dk  eller på www.facebook.com/Teateroen

(caj) 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne