2. december 2021

Applaus er blevet selvejende institution

Applaus startede i 2018 som et projekt under Udviklingsplatformen for Scenekunst og har haft til formål at hjælpe den danske scenekunstbranche med at nå ud til et større og mere mangfoldigt publikum. 

Siden etableringen har projektet vokset sig så stort, at organisationen nu er klar til at stå på egne ben og påtage sig opgaver for de øvrige dele af kulturlivet.
 'Vi kan se, at der de seneste år er kommet et større fokus på – og en bevidsthed om nødvendigheden af at arbejde strategisk og vidensbaseret med publikumsudvikling, ikke bare i scenekunstbranchen, men også i det øvrige kunst- og kulturliv. Med etableringen af Applaus som selvejende institution er det vores ambition, at den læring og udvikling som vi har været med til at skabe på scenekunstområdet, kan komme det øvrige kunst og kulturliv til gode', lyder det fra Lene Struck-Madsen, leder af Applaus, i en pressemeddelelse om den nye konstruktion, hvor en ny bestyrelse samtidig præsenteres.

Forperson for denne er Gitta Malling, der er leder af Limfjordsteatret og fra årsskiftet også medlem af Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Blandt hendes tidligere kasketter er formandskabet for Teatrenes Interesseorganisation (TIO), der nu er en den af Dansk Teater; ligesom hun har været bestyrelsesmedlem i Udviklingsplatformen for Scenekunst og hos Teatercentrum – sidstnævnte post fratræder hun fra årsskiftet.

Applaus er finansieret af en projektbevilling på 1,5 mio kr. fra Kulturministeriets Udlodningsmidler, der løber fra oktober 2021 – marts 2022.

Læs mere her:

https://www.applaus.nu/applaus-etablerer-sig-som-selvejende-institution-og-praesenterer-ny-bestyrelse/

(Billedet med Applaus' bestyrelse og leder: Fra venstre: Jesper Bay, direktør for Danske Koncert- og kulturhuse, Trine Bille, Professor på CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Lene Struck-Madsen, leder for Applaus, Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening, Gitta Malling, teaterdirektør på Limfjordsteatret, Peter Westphael, direktør for Randers Teater. I bestyrelsen sidder desuden Adam Stadnicki, Vicekapelchef for Det Kongelige Kapel. Foto: Applaus)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne