5. oktober 2019

Anemonen får 1,5 mio. kr. i driftsstøtte i 2020

Selvom Københavns Kommune valgte Anemone Teatret fra, da man udpegede lille storbyteatrene for perioden 2017-20, har politikerne alligevel honoreret den kamp for overlevelse, fornyelse og mulig fremtid, som Anemonen, som teatret hedder nu, har præsteret.

Mens driftsmidler til 2017 og 2018 bl.a. blev fundet via opsparede midler, salg af lejlighed, massiv budgetomlægning m.v., har Københavns Kommune bidraget med en million kr. til driftsstøtte i indeværende år – og nu har man i de nylige budgetforhandlinger afsat 1,5 mio. kr. til Anemonens drift i 2020, der samtidig er året, hvor der atter kan søges om at blive lille storbyteater for perioden 2021-24.

Udover den kommunale håndsrækning har Anemonen også fået midler fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) til et par egenproduktioner, 'Slut Starut' og 'Kometen kommer', sidstnævnte produceres i samarbejde med teatret Graense-Loes'.

Der er derfor ikke noget at sige til, at Anemonens teaterchef, Sidsel Ramdal, var lykkelig, da nyheden fra de københavnske budgetforhandlinger nåede hende.

Læs hendes glade kommentar i debatspalten.

Anemonen har formået at etablere sig som et godt spillested for en lang række gæstespil, mens man har genopsat produktioner fra Anemone Teatret og altså egenproduceret nye.

Navneskiftet til Anemonen kom i øvrigt i efteråret 2017 og fulgte i kølvandet på en større omlægning af teatrets drift og organisation, samtidig med at Anemone Teatrets stiftere og ledere, Albert Nielsen og Lisbet Lipschitz valgte at stoppe på teatret. 

Sidsel Ramdal (f. 1977) er teaterchef for Anemonen, mens Mette André er projektleder, konsulent og  leder af Anemonens scenekunstskole.

Læs også artiklen 'Der er stadig liv i Anemonen'.

(Billedet: Anemoneholdet, som det kaldes på teatrets hjemmeside, kan glæde sig over, at driften er sikret næste år. Fra venstre Sidsel Ramdal (teaterchef), Christoffer D. Pihl (scenemester), Mette Andrée (projektleder), Rafael Molina (cafe) og Isa Østerbye (administrator). Dorte Påske (økonomi-ninja) er ikke med på billedet: Foto: Roben Niel Hart)   

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne